קטגוריות נוספות

מחירון חשמלאים


ביקור חשמלאי

המחיר לביקור בשעות היום 300 - 180 ₪

-

בדיקת הארקה

המחיר לבדיקת הארקה לבית 350 - 180 ₪

 

הגדלת חיבור חשמל

הגדלת החיבור מחשמל חד פאזי לחשמל תלת פאזי, המחיר כולל חלקים 3,500 - 1,500 ₪

 

הזזת נקודת חשמל - ללא חציבה

הזזת שקע או מפסק עד מרחק של 3 מטר, המחיר כולל מפסק חיצוני והעברת החוטים בתעלה חיצונית 400 - 250 ₪

 

הזזת נקודת חשמל - כולל חציבה

הזזת שקע או מפסק עד מרחק של 3 מטר, המחיר כולל את המפסק בתוך הקיר וחציבת הקיר 700 - 400 ₪

 

התקנות:

התקנת נקודת חשמל - חיווט חיצוני

המחיר לחיווט חיצוני בעזרת תופסני קליפס עד 5 מטר, ללא חציבה 500 - 300 ₪

 

התקנת נקודת חשמל - תעלת פלסטיק

המחיר לחיווט חיצוני בעזרת תעלת פלסטיק עד 5 מטר, ללא חציבה 600 - 300 ₪

 

התקנת נקודת חשמל - קיר גבס

המחיר כולל פתיחת הקיר והעברת החוטים דרכו, עד אורך של 3 מטר, כולל חציבת הנקודה בקיר 500 - 300 ₪

 

התקנת נקודת חשמל - קיר בלוקים

המחיר כולל חציבה בקיר והעברת החוט, עד למרחק של 3 מטר, כולל הנקודה שקע בקיר 700 - 450 ₪

 

תוספת בהתקנת נקודת חשמל תלת פאזי

המחיר הוא בתוספת למחיר התקנת נקודת חשמל חד פאזית 750 - 600 ₪

 

התקנת שקע כוח ללא חציבה

המחיר ללא חציבה עם תעלות פלסטיק או קליפסים, עד 3 מטר מלוח החשמל 600 - 300 ₪

 

התקנת שקע כוח כולל חציבה

המחיר לחציבה עד 3 מטר 700 - 500 ₪

 

התקנת לוח חשמל

המחיר להתקנת לוח חשמל ביתי חד פאזי וכולל עבודה וחלקים 1,700 - 1,000 ₪

 

התקנת לוח חשמל - תלת פאזי

המחיר להתקנת לוח חשמל ביתי תלת פאזי וכולל עבודה וחלקים 3,000 - 1,500 ₪

 

התקנת נקודת חשמל למזגן

המחיר כולל עבודה וחלקים ללא חציבה 750 - 400 ₪

 

התקנת פעמון דלת

המחיר כולל עבודה וחלקים 450 - 300 ₪

 

התקנת גוף תאורה

המחיר לעבודה בלבד ללא גוף התאורה 290 - 200 ₪

 

התקנת נקודת תאורה

המחיר להתקנת נקודת תאורה חדשה וכולל חציבה בתקרה עד 3 מטר 500 - 300 ₪

 

התקנת ספוט

המחיר להתקנת ספוט ללא עלות הביקור והחלק 300 - 200 ₪

 

התקנת מאוורר תקרה

המחיר לעבודה בלבד , ללא מחיר המאוורר 500 - 250 ₪

 

התקנת שעון לדוד

המחיר כולל טיימר לדוד 550 - 280 ₪

 

התקנת קו טלפון

המחיר כולל עבודה וחלקים ללא חציבה 500 - 250 ₪

 

התקנת מפסק חדר מדרגות

המחיר כולל עבודה וחלקים 250 - 220 ₪

 

התקנת מפסק אוטומט חדר מדרגות

מפסק שמדליק את האור בחדר המדרגות לזמן קצוב 450 - 250 ₪

 

התקנת מונה חשמל דיגיטלי

המחיר כולל מונה חד פאזי 600 - 400 ₪

 

התקנה מונה חשמל דיגטלי - תלת פאזי

המחיר כולל מונה 800 - 500 ₪

 

התקנת ספוט בגינה

המחיר כולל התקנה וספוט דוקרן פשוט 350 - 200 ₪

-

החלפות:

החלפת ממסר פחת

המחיר להחלפת ממסר פחת חד פאזי וכולל חלקים 550 - 300 ₪

 

החלפת ממסר פחת - תלת פאזי

המחיר כולל עבודה וחלקים 650 - 400 ₪

 

החלפת מפסק זרם ראשי

המחיר להחלפת מפסק זרם ראשי חד פאזי וכולל חלקים 350 - 250 ₪

 

החלפת מפסק זרם ראשי - תלת פאזי

המחיר כולל עבודה וחלקים 450 - 350 ₪

 

החלפת מאמ"ת

מאמ"ת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי, המחיר כולל עבודה וחלקים 350 - 200 ₪

 

החלפת מפסק יחיד

המחיר כולל עבודה וחלקים 350 - 200 ₪

 

החלפת מפסק כפול

המחיר כולל עבודה וחלקים 350 - 200 ₪

 

החלפת מפסק לתריס חשמלי

המחיר כולל עבודה וחלקים 450 - 250 ₪

 

החלפת מפסק מוגן מים

המחיר למפסק מואר מוגן מים וכולל עבודה וחלקים 400 - 250 ₪

 

החלפת מפסק כפול מוגן מים

המחיר למפסק כפול מואר מוגן מים וכולל עבודה וחלקים 400 - 250 ₪

 

החלפת מפסק לדוד

המחיר כולל עבודה וחלקים 300 - 250 ₪

 

החלפת שקע חשמל

המחיר להחלפת שקע קיים - חד פאזי, כולל עבודה וחלקים 350 - 200 ₪

 

החלפת שקע חשמל - תלת פאזי

המחיר להחלפת השקע הקיים בלבד, כולל עבודה וחלקים 450 - 250 ₪

 

הכנה לביקורת חברת חשמל

המחיר כולל הגשת תוכנית לחברת חשמל והגעה ביום הביקורת, ללא תיקונים. 1,200 - 600 ₪