יחצ

פסיה טגניה, רכזת הקרן לידידות באשקלון: "פתגם זה בא לידי ביטוי באופן מובהק בפעילות החג ואף הטמיע אצל בני הנוער את החשיבות בנתינה לאוכלוסיית הקשישים, אשר רובם לקחו חלק בהקמת המדינה ומשקף להם, בני הנוער, את העתיד שלהם והרצון לחולל שינוי ביחס וההסתכלות של הסביבה כלפי אוכלוסייה זו"