אשקלונט

בית ספר דקל. אליהו ברדא בנו של הרב, יצחק ברדא, יוצא מהמקום ואז מגיע ראש העיר המושעה, איתמר שמעוני למקום. ״היום אנחנו מחסלים אתכם נגמר לך הסוס״ אומר שמעוני ולא איזה ביריון מהשכונה. ״הייתי בהלם״ אומר אליהו ברדא וכדי להבין שהוא שמע היטב, הוא המתין לשמעוני עד יציאתו מבית הספר ואז שאל אותו אם הוא מוכן לחזור על הדברים שאמר, שמעוני ברח מהמקום. ״אם כך מתנהג שמעוני כנראה שהוא לחוץ באמת ממצבו העגום״ אומר ברדא. 

לא פנינו  לשמעוני לתגובה כדי שלא יצטרך לשקר שוב.