השאלה: מה ההכרות עם האישים הפעילים החיים הציבוריים?

1. הרב יעקב אביטן - 58% מכירים. 42% אינם מכירים

2. הרב ניסים חלפון 31% מכירים. 69% אינם מכירים

3. תומר גלאם - 81% מכירים. 19% אינם מכירים

4. משה אטיאס - 38% מכירים. 62% אינם מכירים

5. מייק אטדגי - 20% מכירים. 80% אינם מכירים.

השאלה: מה עמדך לגבי אישים הפעילים בחיים הציבוריים?

1. הרב אביטן - 83% חיובית

2. הרב חלפון - 68% חיובית

3. תומר גלאם - 75% חיובית

4. מייק אטדגי - 45% חיובית

5. עמיחי סיבוני - 60% חיובית

6 אברהם עשור - 53% חיובית

7. משה אטיאס - 74% חיובית

המשך הסקר בימים הבאים.