פייסבוק

שאלה שכוונה לעברת של הדתיים וסיעותיהם במועצת העיר מבהירה חד משמעית שאם יהיה איחוד יהיו להם לפחות עדו שני מנדטים.

השאלה: מה הסיכוי שתצביע לרשימה הדתית המשותפת יתאחדו?

יש סיכוי רב ויש סיכוי שיצביעו - 25%

אין כל סיכוי ואין סיכוי - - 66%

ככה ככה - 9%