הראיון עם רוני מהצרי, ארבעה חודשים לפני הבחירות בא לבדוק מה השתנה מאז הראיון לפני כחודשיים? האם יש שיני במגמת הסקרים