יחצ

שלושה ימים לפני המועד האחרון להגשת הרשימות למועצת העיר, איתמר שמעוני, מציב את בן העדה האתיופית, סלומון דמקה, במקום הרביעי ברשימתו ובכך משלים את הרביעיה הראשונה אחריו ואחרי אייל אביטל ופאני לוי.