הערב בשעה 18:00 התכנסה באולם הישיבות של עיריית אשקלון, ישיבה של חברי ועדת הבחירות לאישור 23 הרשימות שניגשו לבחירות לראשות העיר ולמועצת העיר. בקשה מפתיעה היא של סיעת "אשקלון בתנופה" לפסול את ראש העיר המושעה, איתמר שמעוני. על פי הדרישה השיקולים שהביאו להשעיית של שמעוני זהים לשיקולים למניעת התמודדותו. לטענת תמר קידר יש בסמכות מנהל הבחירות באשקלון, ליאור קלצ'קין, בהמלצת חברי ועדת הבחירות לפסול את שמועני ואם לא יעשה כך הם יפנו לעתירות מנהלתיות בערכאות נוספות עד בג"ץ. אם כן, הערב בשעה 18:00 ישיבת ועדת הבחירות שתדון גם בזה.

מסמך