בישיבתה הראשונה של ועדת הבחירות עלה נושא  נפיץ, בקשה לפסול את איתמר שמעוני, מלהתמודד בבחירות הקרובות. יוזמי ההצעה חבר המועצה שלמה כהן ותמר קידר המועמדת ברשימת ״אשקלון בתנופה - הבית החברתי״ ביקשו שהועדה תדון הנושא אולם מנהל הבחירות, ליאור קלצ׳ין,  אפילו לא העלה את הבקשה להצבעה. קידר: ״אנחנו הולכים לבית משפט בעתירה מנהלתית״. ריימן פולט, מנהל מטה הבחירות של שמעוני: ״מועמדותו של איתמר שמעוני אושרה ע"י הוועדה והוא יתמודד בבחירות הקרובות לראשות העיר אשקלון. חבר וועדת הבחירות וראש המטה של איתמר שמעוני עו"ד ריימן פולאט ציין, כי כל נסיונותיה של הגברת תמר קידר להתנגד עלו בתוהו. כל חברי הוועדה ובהם יו"ר הוועדה מר קלצ'קין קבעו שאיתמר שמעוני רשאי ויכול להתמודד לראשות העיר״.