יחצ

2,260 חברי הליכוד שהתפקדו באשקלון, יגיעו ביום שלישי הבאה, 05/02/2019 לבחור את מועמדיהם לכנסת. מוצגת לכם רשימת מומלצים שאספנו מכמה מקומות ובשקלול אלה הנבחרים. כמובן שראש הממשלה לא עומד לבחירה. הוא מספר 1 של הרשימה.