דוברות ברזילי

בתאריכים 21-22 נובמבר התקיים במרכז רבין בתל-אביב הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים. במסגרת הכנס הוצגו פוסטרים של מחקרים שביצעו מתמחים ברפואת שיניים לילדים משלושת מחלקות ההתמחות בארץ, ברזילי, ירושלים ותל-אביב. בכנס הוצגו 10 פוסטרים, ארבעה מתוכם של מתמחים ומומחים מברזילי. פנל שכלל נציגים בכירים מהאיגוד בחר את העבודה המצטיינת שזכתה גם בפרס כספי של 1000 ₪,  דר' ג'ונה חכים, מתמחה שנה שלישית בברזילי זכתה במקום הראשון ובפרס הכספי. זו שנה שניה ברציפות שמתמחה מברזילי זוכה בפרס הראשון לעבודת מחקר מצטיינת. נושא המחקר של דר' חכים היה: "שכיחות ספיגה תוך-כותרתית בשיניים טרם בקיעה בילדים בני 5-18 בישראל".
מצורפות תמונות של הזכייה בפרס ושל הפוסטר.