המדינה אומרת לעורכת הדין מטעם משרד הפנים שהמשטרה אמרה לה, שהם פועלים במרץ לסיום החקירה.
השופט מעיין בפרוטוקולים.

הנתונים היו המטרה של הבדיקה ממערכת ״ נדב״ אם היה זיוף או לא.
השופט. היו במערכת נדב?
עורכת הדין:  היו למערער 90 קולות. 

השופט: צריכים לשים עובדות ברורות כדי שאוכל להבין את זה. מה היה הדיווח במערכת נדב. ביקשתי לקבל נתונים איפה הם?
הסנגורית: אין גישה למערכת נדב.

setImageBanner('245fc530-159a-497d-9128-f8c901f2fc03','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742);

השופט: תבקשו ממישהו המשרד הפנים ואם את רוצה, אני אתן צו לקבלת הססמא למחשב.
הסנגורית: הבנתי שאביא נתונים.
השופט: תביאו נתונים ולא את הנתון שהוצג בפני אלא נתון רשמי.
השופט: תנו לי את הדיווח האחרון כמה קיבל כל אחד מהמתמודדים. איך המדינה מתנהלת?
קלצ׳קין: חסמו אותי מגישה למערכת. המחלוקת בשאלה אם אלה נתוני אמת, פה יש חשד לזיוף לאחר הבחירות.
השופט: התכנסו הפעם להבהיר את התמונה. תביאו את הנתונים.
קלצ׳קין: יש לך את התוצאות וקלפי 40 בסוף היום זויפו. הנדב זו מערכת למעקב על מערכת יום הבחירות.
השופט: תני לי כל נתון של מערכת נדב.
הסנגורית מציגה לשופט את נתוני נדב ממחשבה האישי.
קלצ׳קין מבהיר לשופט, שאפשר להציג כל נתון שבו יש נתוני האמת. השופט שולח את הצדדים להדפיס את הנתונים.
השופט: המשטרה לא מעניינת אותי, היא לא מנהלת אותי.
הסנגורית: אני אדבר עם המשטרה.
הצדדים יצאו להביא נתונים גם באישור המשטרה.

הסנגורית: לא היו דיווחים לקלפיות 46 - 155- 165 - יש לאורך היום נתונים בנדב יש 3 קלפיות. מספר האנשים שהצביעו במהלך היום למערכת נדב. בקלפיות החברות יש דיווח

השופט: קלפי 46 158 בוחרים יש הפרש של 4 קולות והוא שולי. מה קורה בקלפי 3 למשל?
הסנגורית: לא דווח למערכת נדב רק מספר בוחרים. בשעה 21;20 היה נתון. הנתונים הרשמיים מדווחים על גבי טופס.
השופט: לא דווח למערכת נדב. מה עם קלפי 13?
ת. לא דווח למערכת נדב
השופט: מה עם קלפי 3
קלצ׳קין: הייתה תקלה בדיוק למערכת
השופט: מה עם קלפי 40? יש מעטפות צהובות?
הסנגורית: הדיווח בקלפי 40 דווח אולם אין לנו דיווח. יש בפרוטוקול. מעטפות לבנות אין שינוי רק בצהובות.
השופט: מר שמעוני לפי מה שאני רואה הכל זיוף. תשקול כמה דקות מה רוצה לעשות.
שמעוני: כבודו מתמקד בקלפיות מסויימות. 
השופט: זו עתירה מנהלית ואתם כאן עם מסמכים מזוייפים. יש בקלפי 40 כל הגידול כאן הוא לטובתך לעומת מה שתרם לעתירה. הנה הנתונים תשקול בכיוון המתבקש ואם תסרב אתן החלטה סופית.

עוד כהן: יש עוד קלפיות אני שואל עם קלפי 100 מופיע מנתוני נדב. 
השופט: הנתונים שהוצגו בפניי מראים שהיו זיופים לטובת שמעוני והמשטרה תחליט את מי לחקור.

עוד כהן: אדוני אמר תמשכו את העתירה אחרת אתן החלטה.
השופט: מבין שאתם ממשיכים בעתירה.
בית המשפט קיבל  נתונים מטעם המדינה היינו ל 5 קלפיות.
השופט: בא כח המדינה התבקש להציג נתונים מתוך מערכת נדב, שהתייחסו בעיקרם לדיווחים הנוגעים למספר הקלפיות שכל אחד מהמועמדים קיבל, לשם כך בהפסקה כדי לאפשר לבא כח המשיב 2 קלצ׳קין, להביא את הנתונים . לאחר הפסקה מסרה בא של משיב 2 נתונים התואמים וחלקם לא דווחו למערכת נדב. המערער פנה לבית המשפט ואמר שאם יסתבר שנתוני נדב היו מהימנים, דהיינו שהנתונים המופיעים בפרוטוקול, סיכום הנתונים הנוגעים לקלפיות שצויינו בערעור הוא יסיק את המסקנה המבקשת וימשוך את עתירתו. לאחר הפסקה הצגתי בפניו  את מה שיש מהנתונים והצעתי לו לשקול את דרכו. ניתנה הפסקה נוספת ולאחריה הודיע המערער כי הוא מבקש לטעון לגוף העתירה. לשאלת בית המשפט היחידה החוקרת את פרשת הזיופים סבורה שהנתונים לא צריכים להיות מוצגים.  שקלול הנתונים והסקת המסקנות מתוך הנתונים היא בשלב זה חסויה , שכן החקירה טרם הסתיימה. אם אין משהו שהוא סופר סודי אז מאשר לתת למערער עותק.
החלטה: בהינתן בעובדה שהנתונים והתגובה הם נתונים דיי בסיסיים ובעיקרם ברשות המערער והמשיבים האחרים ובהתחשב במהות הנתונים, אינני רואה סיבה שלא לחשוף אותם בפני המערערים האחרים. המדינה תעביר בתוך 48 שעות את כל הנתונים שיש בידה. דיון נוסף נקבע.. רציתי לסיים היום אבל לאור הבקשה של מגיש העתירה נמשיך לדיון נוסף שיערך ביום חמישי. שמנהל הבחירות יהיה מוכן. אני אתן החלטה ביום חמישי הקרוב לאחר שמיעת הצדדים.
ביום 27/12/18 בשעה 09:00 יחקר מנהל הבחירות (ליאור קלצ׳קין ) שמתבקש להגיע ערוך לעדותו, על ידי הצדדים. אני רואה מקום ליתן צו להציג בפני המערער את כל הנתונים המדווחים הנערכת נדב, או נתונים אחרים שיש בידי המדינה ושיציג אישור רשמי לנכונות הנתונים.

איני רואה מקום לקלפיות המתייחסים למערער עליהם ותינתן להם אפשרות לעיין בהם.
אין בשלב הזה מקום לפתוח את התהליך מחדש.