שמעוני ודוידי

בית המשפט המחוזי בבאר שבע הראשות השופטת, לימור מרגולין - יחידי , יחרוג היום בפעם השביעית וככל הנראה האחרונה, את איתמר שמעוני ולאחר מכן אמורים לעלות עדי ההגנה.

השופטת מבקשת מההגנה להעביר רשימה של עדי ההגנה. 

יורם שפר, אמור להיות העד הראשון של ההגנה. 

setImageBanner('f7a7c761-7b89-4a26-8588-86bca65330c8','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742,'',510,80);

השופטת מקווה שהיום תהיה החקירה האחרונה.

ש. עופר אחיך מספר בחקירה על הפרוייקטים של דוידי בעיר.

ת. אני לא זוכר

ש. עופר אומר שהוא משתף אותך בעניין. 

ת. יכול להיות על דברים תקועים, לא על פרוייקט כזה או אחר. 

ש. עופר אמר בחקירה שהוא דיבר איתך על פרוייקטים

ת. עופר אולי אמר לי שדוידי מסכן

ש. אמרת שלא זוכר

ת. על דוידי שהוא מסכן שיש לו פרויקטים תקועים

ש. היו עוד שפנו אליך

ת. לא זוכר מי, לא זוכר. אני זוכר שעופר אמר לי דוידי מסכן

השופטת: מה אתה כן זוכר ומה אתה עושה בזה שהוא אומר לך שדוידי מסכן ותוקעים אותו

ת. לא זוכר למי העברתי את זה

ש. מציגה לך שיחה בין עופר ליואל: 

שמעוני פונה לשופטת שיתכן שמישהו אחר ענה לטלפון או שאני בישיבת עבודה ואז העוזרים עונים.

ש. עופר פנה לרועי שוורץ לעזור לדוידי

ת. לא זוכר שפנה אליו 

התביעה מציגה שיחה בין עופר לשוורץ. בה הוא מבקש לעלות נושא של דוידי.

עופר וחיים סופר היו בקשר טוב. ידעת שאחיך פונה לסופר בצורה אובססיית לחיים סופר במושא של דוידי?

ת. לא יודע ולא שיתפו אותי בשיחות בינהם

ש. חכ סוכר שסופר פנה אליך ואמר לך שנמאס לו מהפניות של עופר אליו. גם עופר מאשר בחקירה שהוא פנה לסופר בעניין של דוידי.?

ת. לא זוכר

ש. החקירה שלך אומרים לך שסופר מבקש 

ממך להוריד ממנו את עופר ושתוריד אותו מהראש שלט.אמרת לסופר שיפעל רק על פי דין

ת. סופר לא היה עושה משהו שהוא לא חוקי

ש. רווח פונה אליך ואומרת לך בחקירה היא אומרת שפניות כאלה (בין עופר לאיתמר) היו צריכות להיות מועברות אליה.

ת. לא ידעתי שפנו אליה בידיעתי

ש. האם אתה חושב שהיית מביא את זה הפני הילה אווח?

השופטת: יכול להיות שאגיע למסקנה שכן היו פניות האם פנית אל הילה רווח?

ת. הייתי אומר לה

שיחה בין עופר לדוידי:

עופר: דיברתי איתו 

דוידי: עם תומר או השלישי (סופר)?

עופר: אני אבדוק לעומק

ש. מה אתה יודע על הפניה של עופר לסופר בעניין בנין פאר

ת. לא יודע כלום

ש. עופר יושב עם הנהג שלך ונוסע איתו לכל מיני מקומות

ת. לא יודע על ממ הוא יושב 

ש. דוידי מספר שהייתה לו שלך פתוחה לסופר. אתה  יודע  מזה

ת. היה כלל על דלת פתוחה לכל היזמים 

ש. מוזר שאתה לא יודע על שום קשר על פניות לסופר

ת. המנכל טיפל בכל מה שקשור במינהל ההנדסה

ש. עופר פנה למשה פוקס בנושא דוידי?

ת. לא ידעתי 

ש. אתה מכיר את סופר האחים דוידי ?

ת, לא מכיר

ש. האם פנו ללאלו אנקה בקשר לשלילת רישיון העסק שלו?

ת. לא יודע כלום

השופטת: האם ידעת על עופר שפנה בעניינים דחופים לגורמים בעירייה ומנצל את מעמדו כאחיך.

ת. אולי בעניני גני ילדים 

ש. מה היית עושה אם היית יודע?

צ. אח הייתי שומע פעמיים שלוש הייתי מדבר  איתו. 

ש. פנייה ללאלו אנקה להחזיר את רישום העסק לדוידי

ת. אם הייתי יודע שלאלו פנה לעופר  הייתי אומר לו לעזוב את זה. אם הייתה פנייה בוטה הייתי מטפל בה

ש. היו לך שיחות עם עופר על זה שהוא מגיע לעירייה.

ת. לא ידעתי

ש. אתה ראית אותו בעירייה? שאלת אותי מה עוד הוא עושה כאן? 

ת. ממש לא זוכר אולי פעם פעמיים ואם כן הייתי שואל אותו מה הוא עושה בעירייה

ש. אתה מבין פניה של עופר למישהי בעירייה יש לה אימפקט?

ת. אני מבין שיש לפניה שלו השלכה אחרת 

ש. לאלו אנקה אומר שהיו פניות של עופר אליו.  

ת. לאלו אנקה עובד בכיר שמינו ראשי ערים אחרים

ש. אתה ידעת על פניות של עופר לאנשי העירייה

ת. לא יודע

ש. אומרת גלית, שהייתה מזכירתו של סופר, עופר שמעוני היה מגיע כמעט בכל יום זה במשך שנתיים 

ת. לא ידעתי 

ש. למה עופר מגיע ללשכה. גלית אומרת: יש בינהם יחסי קרבה והוא (סופר לעופר) היה הולך לאיתמר מהלשכה של סופר.

ת. לא זוכר 

ש. לאלו אנקה אומר שהוא היה נדבר איתך ואתה אומר שלאלו אנקה לא סיפר לך על שיחות עם דוידי.

ת. לא זוכר. עם לאלו אנקה היה שיחות על הפועל אשקלון.

ש. מה אתה הכרת לגבי מעורבות של סופר לגורמים בעירייה לגבי דוידי?

ת. לא זכור לי משהו ספציפי 

ש. אתה יודע לגבי סופר שמטפל בנושא חניה לדוידי.

ת. לא זוכר 

ש. לא הייתה לך שיחה עם סופר על דוידי?

ת. לא זוכר

ש. לא אמרו לך 

ת. לא

ש. ידעת שסופר מזמן כמות של ישיבות לגבי דוידי

ת. לא ידעתי 

ש. טובי, מנהלת נכסים מתארת התערבות של סופר יחסית גדולה לגבי דוידי ולגבי אחרים מועטה.

ת. לא ידעתי 

ש. לא שמעת  על פעילות של סופר לגבי דוידי הצורה אינטנסיבית, ידעת על זה?

ת. לא ידעתי

ש. לא ידעת כלום על העסקים של דוידי?

השופטת: האם אמרת למנכל העירייה מה קורה בפרוייקטים?

ת. לא לגבי משהו נקודתי

התביעה (הילה גבאי): אני אומרת לך שאתה עשית וידעת על כל מה שעושים עם דוידי 

השופטת: מה תגובתך

ת. לא ידעתי

ש. אמרת בחקירה שאתה לא זוכר פרטים מהשיחות עם דוידי. איך פתאום אתה נזכר באותו יום שישי שהייתה  תסיסה סביב נושא ההיתר לדוידי?

ת. לא זכרתי את הפרטים האלה אז

ש. איך פתאום נזכרת 

ת. אולי בגלל שזה עלה כאן עם העדויות. 

השופטת: מה נזכרת שידעת אז, מה התרענן לך בזיכרון? אתה נזכר ״כי אני לא מהחלל החיצון״,

ת. לא זוכר  לא זוכר. זוכר משהו שעלה כאן ולא  בזמן אמת מה היה

ש. אמרת שידעת? 

ת. בודאות אם הייתי עד שמביאים מהנדס לישיבה בודאות הייתי זוכר.

ש. קח 2 דקות להיזכר 

ת. אחרי ששמעתי כאן את הנחקרים מהעירייה ואם היו מביאים מישהו מהבית לחתום על ההיתרים הייתי זוכר את זה.

ש. אני אומרת לך שאתה ידעת הכל וחיים סופר פועל בעניין

ת. אני אומר שאת טועה. אם הייתי יודע הייתי פונה לחיים סופר שיעשה הכל לתת היתרים כי זה הכנסות לעירייה. 

ש. אתה יודע שאסור לך להתעסק בענייני דוידי ועכשיו שינית את הגרסה שלך אחרי שהבנת שכולם אמרו שידעת 

ת. יש בעדויות של האנשים שהיו כאן דברים  שריעננו את הזיכרון. 

ש. תכתובת בין יואל לסופר מוקראת : 

יואל: חיים מה נשמע? חייב את ההיתר תמצא את הפיתרון. 

ש. ידעת שהוא יפסיד כספים אם לא יקבל היתר?

ת. לא זוכר את זה

ש. גלית אומרת בחקירה: שמעוני היה בחדר של  חיים וכשיצא, סופר ביקש לכנס את על עובדי ההנדסה להתעסק הלילה  בקבלת ההיתר. אתה היית אצל סופר ונתת הוראה שעובדים לא הולכים הביתה עד שיהיה היתר?

ת. לא זוכר דבר כזה

ש. היה נראה שלא השארת עובדים עם יזמים אחרים.

ת. לא זוכר מקרה שאמרתי לא הולכים הביתה עד שנותנים היתר.

ש. דוידי אומר בחקירה שהוא פנה לתומר גלאם על כך וזה הציע לו לדבר איתך, זוכר שיחה כזו?

ת. לא זוכר שיחה כזו

ש. יש שיחה שלך של 30 שניות עם דוידי ביום חתימת על ההיתר

ת. לא זוכר

השופטת: מה היה נושא השיחה

ת. לא זוכר

ש. להראות לך שיחה עם דוידי להודות לך על ההיתר ולסופר הוא מסמס ואומר לו תודה על ההיתר.

ת. לא זוכר

ש. מראה לך 2 שיחות שלך ושל תומר גלאם:

בשיחה השניה יש לך שיח עם גלאם שאומר לך הכל הסתדר תהיה רגוע

ת. לא זוכר שיחה כזו

ש. האם רועי שוורץ מעדכן אותך על חתימה על ההיתר 

ת. לא

ש. רועי מכיר את ההתנהלות ושסופר אמר לך שהוא לא יעזוב את תומר גלאם עד החתימה על ההיתר 

ת. לא זוכר דבר כזה

ש. אני מקריאה לך יחד מהעדות של תומר גלאם: לא  מי שאל וכולם דיברו איתי על ההיתר, גם איתמר, גם סופר וגם רועי 

ת. לא רוצה לסמוך על הזיכרון של גלאם 

ש. רוצה להגיד לך שלא מקבלת את הגרסה שלך כי כולם היו סביבך בגלל ההיתר של דוידי 

ת. לא מבין למה יואל לא הגיע אליי ללשכה  לשבור לי את הדלת. בחקירה אם הייתי יודע הייתי אומר  שאני יודע. למה לי להסתיר, מה הבעיה שאני יודע?

השופטת: אתה מביא גרסאות שונה ולא מתאימים למה שאמרת

ש. תומר גלאם אומר: יצאתי מבניין העירייה והתקשרתי לכולם כולל לשמעוני וסופר להגיד לדוידי לבוא לקחת את ההיתר 

ת. לא זוכר

. מה הייתה מערכת היחסים שלך באותה תקופה  עם הילה רווח? 

ת. כמו עם כל יועצות משפטיות 

קשר אישי?

ת. לא

ש. קשר חברי? 

ת. לא 

ש. למה אתה פונקציה שבפניה מביאים את נושא החניות בבניין ״פאר״

ת. אני יזמתי את נושא החניות באיזור על ״פאר״ לא זוכר אם יזמתי. היו עוד מקומות שבגינם היו צריכים חניות

ש. למה חג׳ג׳ פונה אליך לפני כן ומי היה בפגישה?

ת. היו גם איתן קסנטיני. דיברנו על כמה חניות למשל 

ש. מה התלונות של ח׳ג׳ג׳ 

ת. לא זוכר את הפרטים חוץ מזה שזה עסק בנושא החניות. לא זכרתי שהתרעננתי

ש. כמה פגישות עבודה היי לך עם סופר בשבוע 

ת. יכול להיות פעם בשבוע יכול להיות 3 פעמים 

ש. כל כניסה של איש עירייה שבא אליך מתועדת ביומן?

ת. חלק קטן לא

ש. כניסה של אנשים לזמן קצר נרשמת ביומן

ת. לא אם זה לשתי דקות

ש. מראה לך מהיומן שלך:  אין ישיבות עם סופר, רווח 

ת. הגיוני, אם לא מופיע ביומן אז לא היה

ש. אתה אומר על צוריאל: גם אם קוראים לו מהרגע להרגע אז לא רשום. 

ש. צוריאל אומר שאתה ממש לחצת עליו בכל הפגישות שהיו לכם, לפתור את נושא ההיתר ואז הוא אומר שאתה מפעיל עליו ממש לחץ

ת. לא יודע מה זה לחץ

ש. אין פגישה מתועדת בנושא פאר לא נמצאת ביומן שלך, איך אתה מסביר את זה?

ת. אם הייתה פגישה אז היה אמור להופיע 

השופטת: האם אתה לוחץ עליו למצוא פיתרון?

ת. לא לחצתי עליו 

השופטת: תגיד חי מהזיכרון מה היה בינכם?

ת. אולי שיחה או שיחת טלפון, לא זוכר מה היה בה

ש. אין ביומן של צוריאל תיעוד של פגישות איתך

ת. לא זוכר את זה. אין מצב שהוא מגיע אליי לפגישה  ואני לא מקבל אותו

ש.  צוריאל אמר שהלחץ היה בלתי נסבל בנושא של פאר, וכשהוא אמר לך אין פתרון, אמרת לו אז תמצא פיתרון.

ת. זוכר שיחה מעוממת שימצא פיתרון. 

ש. דוד ירון סיפר שרוצים לפטר אותו והופעלו עליו לחצים. מה אתה יודע על זה

ת. לא יודע חוץ מאשר אריק, ירון וצוריאל היו מהשלטון הקודם

ש. האם היו חוות דעת מוזמנת חיצוניות, צוריאל התלונן על חוות הדעת החיצוניות שלא הוזמנו על ידו. 

ת. אני אמרתי שחוות דעת חיצונית צריכה להיות על דעתו של צוריאל 

ש. הילה אומרת בחקירה שלה, כל פעם שלא הייתי מסכימה איתו, הוא היה מראה לי חוות דעת אחרת, חיצונית. אתה אמרת  שזה מקרה יחיד. 

ת. זה היה של גן שווץ שהייתה לו חוות דעת  אחרת. 

ש. זה חזר על עצמו בינך לבין הילה

ת. לא זה מקרה יחיד

ש. צוריאל אמר שהייתה התערבות גם של סופר

ת. לא יודע. לא זוכר שאני לוחץ את איתן צוריאל 

ש. גם אילנה מרכוס אומרת שסופר הפעיל עליה לחצים ואיים לפטר אותה

ת. לא שמעתי על זה

ש. צוריאל ומרכוס מספרים על הסנכרון בינך לבין סופר וידעתם מה כל אחד יודע מהשני

ת. לא יודע

ש. על עבירות בניה של דוידי בבניין פאר ידעת משהו?

ת. אמרתי שיעשו לו דוחות

ש. ידעת על חריגות בניחחחיה שלו?

ת. לא ידעתי

ש. ישיבה שיזמת באולם הישיבות, איזה פרטים ידעת לפני הישיבה הזו

ת. הגשתי תלונה ביחאא על הפרוייקט הזה

ש. מספר אריק בר ששת  שבאתם לישיבה זחוחים ומחויכים

ת. לא זוכר איך באנו

ש. אמרת שהופתעת  מהגישה של הגורמים המקצועיים. למה אתה מופתע שהם מתנגדים

ת. רוני מהצרי אמר שבתקופתו הן היו בעד

ש. אתה לא אומר את האמת בגלל שרצית לסייע לעופר ודוידי 

ת. לא נכון

ש. רצית לפטר את אריק בר ששת

ת. היו יחסים תקינים ואצל אריק היו תקועים תוכניות. הייתה ישיבה והוא פגע בי. ידעתי שהוא לא מתפקד מקצועית

ש. שבועיים אירי קורא לו יוסי מכח האדם ואומר לו שרוצים לפטר אותו

ת. לכ יודע

ש. אחיך מסתובב בעירייה ואומר שהולכים לפטר את בר ששת.

ת. לא יודע מזה

ש. בר ששת מבקש פגישה איתך ועם סופר. סוםר נפגש איתו והוא אומר לו  אפשר לגמור את זה בטוב ואפשר ברע

ת. אני השארתי אותו בעבודה והוא לא פוטר

ש. ידעת שסופר לא רוצה את בר ששת, אתה וסופר דיברתם על כך שלא רצית לעשות זעזועים. 

ת. באו אליי אנשים כמו יורם שפר ואמרו לי שירון ובר ששת לא מתאימים לתפקיד. אמרתי לחיים לא לבצע זעזועים  

ש. איך זה יכול להיות שסופר רוצה לפטר את בר ששת ודוד ירון, אתה לא עושה -שיחת הבהרה?

ת. לא עשיתי איתו 

ש. אני רוצה להגיד לך שאתם מתואמים (סופר ושמעוני) 

ת. אנחנו לא מתואמים. אני יכול להגיד שהוא ידע  שאני לא מסכים 

ש. איך יכול להיות שאתה לא יודע כלום? 

ת. אני לא רציתי את הזעזוע הזה. 

ש. הנושא הבא גבי מכנסי: הוא שחר בחקירות שלו במשטרה. ממתי אתה מכיר אותו?

ת. עשה פרוייקט נדל״ן 

ש. ידעת שיש לו בחכ״ל?

ש. בחכ״ל אתה היו״ר וסופר דירקטור. אתה אומר בחקירה שפונטה ומגנזי חברים טובים. 

ת. כן

ש. מה אתה יודע על הקשר בין מגדל ומגנזי

ת. הוא עסק בחזיתות של בעלי העסקים 

ש. ידעת שמגנזי קבלן במדרחוב

ת. כן ועצרתי את הפרוייקט את הכסף.

ש. ידעת על המדרחוב  ומגנזי ניגש למכרז הזה.

ת. ידעתי בדיעבד

ש. בית ספר אסף מימון הילדים שלך לומדים שם

ת. כן

ש. ידעת שמגנזי ניגש למכרז הזה

ת. לא זכור לי שידעתי. לא זוכר שראיתי את מגנזי שם. 

ש. הכרת את העין ההצפות שם

ת. כן

ש. דיברת עם מנכל החכל על התשלום לקבלן

ת. לא דיברתי לא על עכבון ולא על שחרור קבלן

ש. דיברת עם חיים סופר על העיכבון וידעת שהוא נתן לפונטה 100 אלף שקל ואתה קיבלת כסף ממגנזי כדי לשלם את הסכם השתיקה. 

ת. לא ידעתי על כך 

התביעה: יש חקירות משטרה נוספות ואיננו מעורבים בזה

אפי מור יגיע מטעם ההגנה. 

ש. למרות שנאסר עליך לדבר עם אפי מור, אתה דיברת אותו.

ת. נהגתי על פי הנחיות בית המשפט

 ש. יש לך היום בבית מסמכים בעירייה 

ת. כשחזרתי אולי לקחתי, לא זוכר 

ש. יש מכתב מחיים סופר לדוד ירון. הראל הביא לך חומר של העירייה אחרי 

ת. ביקשתי ממנו להשיג לי חומר בזמן שחזרתי לעירייה 

ש. הנאשם היה בהשעייה והיה אסור לו לדבר עם הראל שמואל

ת. ההגנה: זה לא נכון

ש. אתה מקליט אנשים. המעצר שלך נתפסו מכשירי הקלטה ויש שם שיחות עם אנשים

ת. לא שולל שהקלטתי 

ש. נתפס בתוך הלשכה שלך דיסקים של הקלטות כולל תומר זכריה. רועי הקליט שלא בידיעתך

ת. יכול להיות שכן

ש. יש שיחה מוקלטות עם דוד ירון, תומר זכריה , זה בהנחייתך 

ת. כנראה אני

ש. יש שיחה עם פאני לוי, גדוד ירון, חן שחר (הגשתי למשטרה) יצחק כץ, יצחק אטיאס, מה ידעת על כך שעופר דואג לפאני לעבודה העירייה, ומה היה עם בעלה של פאני 

ת. לא זוכר על שיחה כזו

הסתיימה חקירתו של איתמר שמעוני