אשקלונט

השופטת לימור מרגולין -יחידי תפתח מיד את הדיון ואיתמר שמעוני, כבר ליד דוכן העדים. כל הנאשמים הצהירו שהם יעידו במשפט.

השופטת מרגולין: כל הנאשמים צריכים להיות בדיונים. 

״איך מוגשת ראייה חפצית מבלי להגיש לי את זה לי ולהציג אותם בפניי״. תגבשו הסכם עם התביעה להגשת הראייה של איתן צוריאל.

setImageBanner('3a622923-3d1c-4ed2-a728-c09b3555ad3e','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742);

עוד רובינשטיין ממשיך בשאלות לשמעוני:

ש. דורון נקשרי הגיש בקשה לרישיון עסק (מוגש המסמך)

שמעוני: הבקשה הזו נדחתה, והוא המשיך להתנהל ללא רישיון עסק ולא קיבל דוחות. הנושא הובא למועצת העיר לדיון למה לא נותנים לו רישיון. המבנה שייך למישהו ממשפחתו של מהנדס העיר. זה היה מקום שהיה מרוחק ושתו שם אלכוהול.  המבנה שייך לאח של מהנדס העיר

רובינשטיין: רציני להראות למה היה אנטיגוניזם כלפי המקום. 

ש. מה היה בישיבת המועצה

ת. התפתח ויכוח סוער במועצה בין שלמה כהן לאפי מור שאמר לכהן אתה מייצג ארכון פשיעה ועל זה הגיש כהן תביעת דיבה.

ש. צוריאל אמר שהיו מזמנים אותו מהרגע להרגע

ת. כשנחקרתי במשטרה אמרו לי שהיו הרבה ישיבות והופעל לחץ. אני טינתי שלא הפעלתי לחץ על צוריאל ואפילו התחננתי אליי שישאר בתפקיד, לא צעקתי עליו. הוא ביקש ממני לעזוב ב 01/01. 

ש. אתה מכחיש את הטענות שלו ואתה אומר שדברים אינם נכונים.

ת. נכון, 

השופטת: האם המזכירה תבוא להעיד?

ת. כן, 

הפרקליטות: לא על הנושאים האלה היא השאלה בחקירה. 

שמעוני: אני לא זוכר ישיבות שקראתי לאיתן צוריאל על הנושא של היתר הבניה ולמצוא פיתרון.

ש. על מה היו הפגישות 

ת. על פאר ואיתן היה גם בישיבה בנושא התכניות שלו לא על היתר אחא על אם יש מנויות או איי חניות. הייתה גם פגישה עם משה חגג שהתלונן על החניות והעברתי לטיפול המנכ״ל. מעבר לזה ביקשתי למצוא פיתרון משפטי ופניתי ליועץ המשפטי. לא זכור לי אפילו פעם אחת שעמדתו של איתן צוריאל לא התקבלה. 

ש. פגישה בנושא ״ציפורה״. נחקרת על הפגישה שהייתה שם

ת. אמרתי לכל אורך החקירות שאני לא זוכר את הפתק ולא את תוכנה של הפגישה.

ש. אני מציג אסופה של מסמכים שבוא מזכר לעניין הפתק שנמצא במסעדה. ויש לי שאלה אחת על המסמכים האלה, האם הנסמכים האלה, הוצגו בפניך תוך כדי והמהלך החקירה בפניך?

ת. לא הוצגו בפניי. אמרתי שלא זוכר את הפתק. אמרו לי שהפגישה הזו מתועדת וחשבתי שהיא צולמה וחזרתי על כל שלא ראיתי את הפתק. זו לא פעם ראשונה שישבנו בציפורה ולא זכרתי על מה דיברנו שם.

ש. האם הוצגו בפניך דוחות? 

ת. לא ידעתי שיש דוחות. רק בעניין הפתק שלא זכרתי אותו

ש. הוצגו כאן הסכם פיצוי אתה חתום עליהם. מה קרה לפני שחתמת? (הסכם הפיצויים לנשים).

ת. זה היה בסמיכות לצוק איתן. קיבלתי שני מכתבים בנושא הפיצויים ועו״ד רזניק אמר לי שיש כאן סחיטה ויש שתי ברירות או ללכת למשטרה או לבית דין לעבודה. הייתה שיחה עם רזניק ועליה אני מדבר. 

רובינשטיין מוותר על מה שאמר שמעוני קודם.

ש. מה אתה עשית בעקבות המצב?

ת. פניתי לעוד והסבירו לי במה זה כרוך. החלטתי וחשדתי לשמע החוב והחלטתי לשלם את הכסף לשתי הנשים, על כך המאזניים היתה מונחת משפחתי בלבד וחשדתי שהעניין הזה התפרסם ויצא החוצה. ראיתי מה קורה עם הפרסומים ונלחמתי בגורמים עבריינים והחלטתי לשלם לאחר תהליך גישור.

ש. איך שילמת? 

ת. היה לי 40 אלף דולר  שמוזכרים בהצהרת ההון. הסכום הראשון ששולם היה 150 אלף שח. אני העברתי למגשרת ישירות. היו שני הסכמים בפברואר ובמאי.

ש. איך הגיע יתרת הכסף?

ת. אספו במשפחה ולא ידעתי מה הם נתנו ופניתי למשה פונטה ולעופר. 

ש. מה אמרת לפונטה?

ת. נקודה חשובה. כל המכתב של מכתב הדרישה פורסם בתקשורת לפני שחתמתי עליו וזו היתה מכה עבורי ועבור המשפחה. הייתה טענה ששילמתי וזה פורסם לפני החתימה. זה דובר בכל הארץ ובאשקלון עשו מזה חגיגה. בגישור היתה הסכמה שלא יפורסם כלום. הייתי צריך לגייס את הכסף. אני הכחשתי את הפרסום הזה. הייתה כתבה שאני אמור לשלם וגם את זה הכחשתי, כדי לשמור על שמי הטוב. הייתי חייב לשמור על דיסקרטיות כדי להשיג את הכסף. לכן האדם היחיד שסמכתי עליו היה, משה פונטה.  מרוב שהתביישתי גם מאמא שלי לא ביקשתי ועד היום אני מתבייש בבקשה בכלל. כל יום שישי היה שקט מתוח בבית של ההורים שלי.  אני התביישתי מאמא שלי והיא התביישה ממני לדבר על הכסף.  אבא שלי לא יכול היה ללכת לבית הכנסת אחרי הפרסום. רק על פונטה אני יכול לסמוך. 

ש. מהשופטת: האם אתה מתכוון למעגלים הקרובים שלא יכולת לבקש מהם הלוואה.

ת. המצב הכלכלי של ההורים שלי לא טוב וידעתי שאמא שלי יש לה כסף ולא ציפיתי שהם יתנו 300 אלף שח וידעתי שאם פונטה ילך לאמא שלי  היא תדע למה ולאן זה הולך. ציפיתי שהוא ילך ויבקש ממנה שהוא צריך כסף בשביל עצמו. הוא מכיר אותם שנים, שנים. ידעתי שאמא שלי תדע ואז ידברו על זה שזה בשבילי.

ש. מי עוד היה המעגל

ת. דני עימנואל, ההורים שלי ועופר לא ידעתי את הסכומים שהם יביאו.

ש. מה מערכת היחסים בין עופר לבינך וביני לבין פונטה

ת. עופר אח שלי וכשהיו לו בעיות נחלצתי לעזרתו. ועופר ופונטה חברים.

ש. מה סיפרו לך על הפרטים של ההלוואות

ת. פונטה אמר לי שהכל בסדר ושאתעסק עם העיר ולא יכולתי לקחת הלוואה מהבנק. לא היה מספיק זמן עד לתשלום. 

השופטת: מה עוד ציפית מפונטה?

ת. הוא אדם מוערך ואם לוקח אז מחזיר ויש לנו חברים משותפים גם מאשדוד וגם מאשקלון.  משה ידע שלא לפנות לאנשים שיש לי איתם ניגוד עניינים. הכסף שנלקח הייתי אמור להחזיר דרך משה. 

השופטת: האם הקטגוריה שלא לקחת כדי שלא יווצרו ניגודי עניינים

ת, כן רק שלא אהיה חייב להם

ש. מתי ידעת מאיפה הגיע הכסף?

ת. אני בדיעבד הסתכלתי מי נתן כסף, דרור אלמלם, אלי שמעוני וראיתי שם יותר מ 550 אלף שקלים. בחקירה הציגו לי הלוואות שהעבירו דרור אלמלם דרך עופר למשל.

ש. נושא ״סילו״ והקשר ל דוידי 

ת. עיתון קול אשקלון אוהב אותי והריץ אותי בבחירות. נשמע לי הזוי שאני אגיד לו לקנות עיתון. לפני שדוידי רכש את העיתון זה הכי הזוי שיכול להיות כי קיבלתי אהדה קודם.

 ת. בחקירות נשאלתי אם השפעתי על חברי בניין ערים. אני לא חבר בועדה ולעולם לא השפעתי על חברי ועדת בניין ערים, לא רק בנושא הזה.

ש. האם דוידי פנה עליך בנושא סילו

ת. דוידי לא פנה אליי בשום שלב בעניין ההיתרים. בחקירה אמרו לי ששוחחתי איתו באותו יום ועניתי שלא זוכר את זה. לא זוכר שדיברתי איתו. לא הייתה שום שיחה שדוידי פנה אליי לטפל במשהו שלו. לא הייתה לי שיחה איתו ולא זוכר שיחת טלפון איתו.

ש. הנאשם שמעוני נפעיל לחץ באמצעות חיים סופר,  על מהנדס העיר, אדריכל העיר ותומר גלאם, לחתום על ההיתר

ת. חיים סופר לא לחצתי  עליו שילחץ עליהם לחתום על ההיתר. ידעתי על הבעיה אבל לא התערבתי בנושא הזה. בגישה שלי ובתפיסה שלי לא ראיתי חריג בהתנהלות הזו כדי לשחרר חסמים. לגבי צוריאל אמרתי מה שאמרתי ומי שטיפלה בזה הייתה סגניתו, אילנה מרכוס. הייתי מופתע.

השופטת: ממה היית מופתע כשלא אישרו את פרוייקט שוויצריה הקטנה, כשאתה לא מכיר אפילו? 

ת, הופתעתי שזה עלה בכלל. כשראיתי שיש בעיה משפטית לא רציתי שיקבלו החלטות. 

ש. האם פיטרת גורם מקצועי בעירייה?

ת. לא 

ש. בוא נדבר על הקצאת שטחי פרסום, 

ת. דוידי לא פנה אליי בעניין עיתון אובייקטיבי.  ראשי ערים קודמים היו מצמצמים פרסומים לעיתונאים. לעולם לא התערבי כמה פרסום לתת למקומונים. 

ש. השופטת: היו אליך פניות בעניין של עצירת הפרסום

ת. בכלל לא. לא הייתה פנייה בכלל. אני לא זוכר פנייה של עופר אליי ולא של פונטה כדי שאצמצם פרסומים. לא זוכר שפנו אליי. אם היו תלונות של עיתונים אחרים, הפנית אותם לחיים סופר או לשרון עטיה.

ש. מה היה בשיחה עם סופר בנושא התקשורת?

ת. חיים מסמס לי שרשור הודעות עם שמעון בן חיים, אמרתי שנקבע איתו ליום שישי. הוא סיפר לי מה  שאמרתי קודם. 

ש. רשת המרכולים שבא היה שותף יואל דוידי עם אחיו, דוידי פנה לעורר בקשר לרישיון עסק והוא פנה אליך. תאיר את הדברים.

ת. יש טעות יסודית. לא פנו אליי ולא דיברתי עם גורמים מקצועיים בעניין.

ש. מה אתה יכול להגיד על העברת כספים ממכנסי 

ת. לא ביקשתי ולא פניתי אליו לקבלת כספים. לא היה ולא נברא

ש. העברת מסר למנכל החכל להעביר כספים למכנזי בגלל שהיה עיכבון בקבלת הכספים 

ת, לא התערבתי בכלל בנושא הזה

ש. שכונת מגדל

ת. שכונה ותיקה באשקלון והיה עלי לחץ מסיבי שאין פיתוח שם. עשיתי ישיבה על החזיתות ולא רק עליה. עברתי איומים וכל הזמן הייתה עלי שמירה.

ש. מה קרה עם החזר הלוואות 

ת. החזרתי 50 אלף לעימנואל ולעופר. אני צריך לפרנס משפחה עם חמישה ילדים, אבל אין לי כרגע כסף להחזיר,  אין לי משכורת. אפילו את הבית אני לא יכול למכור כי הוא מחולט. אני לא אברח מהארץ כי אין לי כסף לזה. 

ש. נאמר שאיתמר קיבל הלוואות בדרך נסתרת מעיניי הציבור קיבל את הכספים ממשה פונטה.

ת. היי שני הסכמים ולא שילמתי מיליון שקל בפעם אחת. פונטה ניה היחיד שסומך עליו. 

ש. מציג בפניך תמליל של שיחה, (התביעה: הוגש דיסק עם ההאזנות סתר עם שלושת העדות), 

ת. היה שלב שרציתי ללכת למשטרה כי הייתה סחיטה. 

ש. מה אתה מבקש להסביר על הרקע של הדברים שתומללו.

ת.  הסברתי את הדברים בנוגע להלוואה. התייעצתי עם עורך הדין דן וגם עם לחיאני, בסופו של דבר זה כסף שצריך להחזיר. רציתי להיות מסודר. דן שווץ דיבר איתי על הפרות אמונים.

ש. שיחה שמואזנת לך עם חיים סופר 

ת. הייתה חוות דעת של לוגסי. ניתן לראות את ההרגשה שלי ואיך הכל תקוע. 

ש. פרוטוקולים מישיבות שולחן עגול

ת. מה שהפריע לי שהדברים תקועים ולא אם הם איתי או נגדי. 

ש. עלה הנושא בקשר לשרון מילר ונחקרת בקשר לישיבה בבית כנסת

ת. רוב התושבים החדשים מגיעים לצפון העיר ושם אין בית כנסת. תמיד היו תלונות על מחסור של בתי כנסת. אז היו עוד פגישות על בתי כנסת. 

ש. כתבות ותגובות על בועת הנדל״ן. משאלת על כתבה בעיר את מערכת היחסים שלך עם התקשורת

ת. עבדתי ישירות מול התקשורת ואם כתב התקשר הייתי עונה לו. הייתי מתקשר גם לעורכים אם חשבתי שהם לא מדייקים ומה שכתוב. יום אחד קראתי כתבה על בועת נדל״ן והעיר בהאטת בנייה. כעסתי על זה וזה עיתון של דוידי. 

ש. אתה נחקרת במשטרה הלנת את תשומת לה החוקרים שאדם מסויים גם יזם וגם בעלים של עיתון?

ת. כן, חיים תורגמן שהייתי פונה אליו הרבה (היה הבעלים של סקופ)

ש. מסמך של הילה רווח. אמרת במשטרה: הסדר ניגוד עניינים על עופר שמעוני וגם על דוידי.

ת. דיברתי עם היועצת המשפטית והיא אמרה לי לעשות מסמך משפטי דרך חיים סופר. היא אמרה לי שאחי עופר יפנה למנכל העירייה להכנת המסמך על ניגוד עניינים. בעניינים של דוידי זכור לי רק שוויצריה הקטנה, בפועל לא עשיתי דבר כי לא פעלתי בניגוד עניינים. הילה רווח הטעתה אותי. 

הסתיימה החקירה של שמעוני על ידי סנגוריו. 

עכשיו תחקור את שמעוני עו״ד  נוית נגב.