חיים ביבס, צילום: ראובן קפוצ'ינסקי

השבוע הושלמו הליכי המכרז, וחברת איילון נקבעה כזוכה שהציעה את הכיסוי הביטוחי הגבוה ביותר בתעריף של 49 ₪ לתלמיד (זהה למכרז הקודם), על אף שכולל עתה, לאור דרישת מרכז השלטון המקומי, כיסוי ביטוחי נרחב מבעבר -עבור תאונות שנגרמות כתוצאה ממחלה. לצד ההוזלה והכיסוי הביטוחי הנרחב, צומצמו ימי ההמתנה וכיום הם עומדים על 55 ימים.

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין- מכבים- רעות: "בהמשך למהפך שעשינו בתחום ביטוח התאונות אישיות שיצר הוזלה משמעותית במחירים ומתן שירות שווה לכל התלמידים, כעת אנו מרחיבים את הכיסוי לטובת תלמידים עם מחלות וממשיכים להקל בהוצאות ההורים. אני מברך על המהלך שמוכיח כי שיתוף פעולה של השלטון המקומי יחד עם משרדי הממשלה והכנסת יכול לייצר שינוי אמיתי. ״