אשקלונט

אחת הועדות בהם עולה שמו של איתמר שמעוני, ראש העיר לשעבר, היא ועדת ההנחות בראשה עומד סגן ראש העיר, דורון נקשרי וחבר בה גם הרב יעקב אביטן.  זו רק אחת מהועדות שבהם חברים חברי מועצת העיר בלבד.

שאר הועדות והתפקידים עליהם ממונים ראש העיר, סגני ראש העיר וכן סדר היום למחר בערב מובאים כאן: