אשקלונט

ן איתמר שמעוני נשבע להגיד את האמת על ידי השופטת, לימור מרגולין - יחידי, הפרקליטות מתחילה בחקירה.

ש. יואל צריך ממך משהו בתקופה בה עופר עבד אצלו.

ת. לא צריך כלום

setImageBanner('c8cad9fc-f49e-4557-ad31-4ac57909abbe','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742);

ש. מי זאת לירז בוקרה ? הייתם בחנוכת בית שלה אתה ויואל

ת. לא זוכר אם הייתי

ש. מי זאת חנה שרביט 

ת. היא אחות של אמא שלי ועובדת בעיתון של דוידי ועבדה בשיווק 

ש. ממתי היא עובדת אצלו

ת. לפני או סמוך לבחירה שלי. אני לא יכול לזכור תאריכים של הארועים. קשה לי לזכור תאריכים שלא נשאלתי בחקירה 

ש. למה אמרת שאתה לא זוכר או לא היית?

ת. קודם אמרתי לא זוכר אחר כך אמרתי לא הייתי

ש. מראה לך 3 ווטצאפים. הראשון בין עופר לדוידי ״אני פה וראש העיר עוד 3 דקות״. דוידי אומר ״אני בדרך עם רוני״ השלישי, עופר אומר לדוידי ״סבבה אני פה״

ת. לא זוכר אם הייתי

ש. משמיעה לך שיחה בין עופר ליואל ״בוקר טוב, הוא (שמעוני) היה מוזמן לעוד מקום. דוידי, ביקשתי ממך לעדכן אותו. עופר: אני פה ליד העירייה וכולם התקשרו כבר. דוידי: נדבר עוד מעט תהיה במשרד נדבר״

השופטת: אולי עופר מנסה לקדם אותה?

ת. לא זוכר, ההגיון אומר שכן הייתי בשיחה

ש. דוידי אומר לעופר״ חשוב לי שהוא יהיה בעניינים

ת. לא זוכר

ש. ידעת באותו שלב שעופר ודוידי עושים עסקאות

יחד?

ת. לא ידעתי. לא זוכר אפילו את המפגש.

ש. דיברתם על הפרוייקטים התקועים של דוידי.

ת. לא זוכר אם דיברתי על כך. 

ש. שמעת שהוא אומר לדוידי כולם בעירייה. אני מציגה לך סימון מהיומן שלך שזה באותו ערב, למחר בבוקר בנושא- פרוייקטים תקועים, עם המכותבים למטה. כשהייתם אצל בוקרה. אתה שלחת או העוזר שלי  או מנהלת הלשכה שלי

ת. אם יש ביומן אז זימנתי. אני באופן אישי לא יודע איך לזמן

השופטת: האם נורית בנימיני זימנה את הפגישה. 

ת. אמרתי לה לזמן והיא זימנה

השופטת: לתוך היומן שלך היא נכנסת ליומן שלך בלילה

ת. לא זוכר

ש. יש לנו ראיות שאתה יושב ליד עופר ודוידי, עופר אומר לו ״כולם התייצבו״ זו פגישה שעסקה בנושא הפרוייקטים התקועים של דוידי.

ש. לפי ההיגיון זה אומר שהייתי שם אבל לא זוכר מה אמרתי לנורית 

ש.  יש לך הסבר לפגישה  הזו שנקבעה בלילה לבוקר.

ת. זה לא חריג שקובע ישיבות בלילה.

ש. אני אומרת לך שאתה כן זימנת את הישיבה לטפל בבעיות של דוידי 

ת. לא זוכר דבר כזה

ש. הייתה תקופה שדוידי מתבטא בפני רוני מהצרי שהוא צריך אותך

ת. לא יודע מה דיבר דוידי עם מהצרי

ש. יואל משלם לעופר 10 אלפים שקל. יודע על זה משהו?

ת. לא

ש. לפי מחקר תקשורת אתה ופונטה נמצאים בצהלה בתל אביב? זוכר?

ת. לא זוכר 

ש. זוכר שדינה אפרתי המגשרת, זה בצהלה 

ת. אני נוסע עם נהג

ש. סופר היה מודע לתשלומים ששילמת

ת. מה פתאום. 

ש. מראה לך שיחה בין פונטה לעופר שאומר שהוא יוצא לתא כל היום. פונטה אומר: הייתי עם איתמר הרגע נכנסתי הביתה, עם כל הסיפור שלך?

ת. הוא לא ידע כלום

ש. פונטה אמר לו על דעת עצמו?

ת. לא בטוח שזה היה בקשר לתשלומים.

ש. היית עם דינה אפרתי.

ת. לא זוכר

ש. הוא היה באיזור משעה 16:50- 16:45 ואחר כך יוצאים לכיוון דרום. הוא דיבר עם סופר אחרי שהיו אצל אפרתי.

ת. לא יודע מה אמר פונטה לסופר

ש. סופר לא ידע שאתה צריך לשלם כסף?

ת. סופר לא ידע כלום מדמי השתיקה 

ש. פונטה יכול לספר לסופר על דמי השתיקה שלך בלי שתדע?

ת. לא יודע מה הוא אמר לו

ש. פונטה ידע ממך שזה סודי?

ת. ההיגיון אומר שהוא אמר לו ללא ידיעתי. אני רואה את השיחות האלה הפעם הראשונה. לא יכול לזכור את הדברים שלא הראו לי בחקירה

ש. שיחה בין עופר לפונטה. משה מתקשר לעופר ואומר לו: סע הכי מהר לקקאו עופר: יצאתי לדרך. פונטה: חייב לדבר איתו. נפגשתם? קראת לו לקקאו ולמה לא דיברתם בטלפון.

ת. לא זוכר פגישה כזו

ש. היו נושאים שלא יכולת לדבר עם פונטה בטלפון?

ת. לא זוכר

ש. נפגשתם בקקאו שיחה בינך לפונטה. פונטה: מכחיש בתוקף שהוא חייב כסף. שמעוני: לי הוא חייב כסף.

ת. השתמשתי במשה בהחלפות הכספים בצאנג׳ עם הצקים. 

ש. על איזה קבלות עופר מדבר

ת. לא יודע, הוא לא הראה לי כלום

ש. עופר לא הזכיר לך נתונים על עסקאות שהוא עשה?

ת. לא, לא אין לי זמן לזה

ד. הוא לא בא אליך ואמר לך שהוא צריך לשלם מעמ

ת. לא זוכר

ש, לא סיפר לך שהוא פורט לדוידי צקים 

ש. ידעת שעופר עושה עסקאות עם דוידי והוא פורט צקים בשוק האפור

ת. אין מצב ואין סיכוי שידעתי אם זה היה. 

ש. זה אותו אח שאתה אפילו לא יכול לדבר איתו בעצמך?

ת. לעבור את מה שאני עובר ביום יום ובין הייתי צריך לבדוק את הרכב שאם לא שמו מטען חבלה. 

השופטת: כמה איכפת לך ״מה יגידו או מה יכתבו״ וכמה אתה דואג שמלכלכים עליך, אבל עם עופר לא ממש סומך עליו. מוזר איך אתה לא בודק מולו באופן קבוע כדי לשמור על הגב של עצמך.

ת. אני לא מתעסק עם ועדת בנין ערים ולא עם מינהל ההנדסה. התעסקתי בדברים שרציתי וזה החינוך. 

ש.  בשיחה איתו ידעת שהוא עושה עסקאות והוא אמר לך אני קניתי אוטו ועזרתי להורים.

ת. אני אומר רק מה שאני זוכר 

ש.קרן (אור אזולאי) אמרה לך שעופר פורט צקים של דוידי בשוק האפור.

ת. בחקירה לא העלתי שום אופציה שעופר דיבר איתי על עסקאות 

ש. סיפרת בחקירה הראשית שקרן פנתה אליך כועסת על עופר על פריטת צקים של דוידי והסיבה היא, ראית בחומר החקירה ועופר אומר שאתה כעסת עליו שהוא פורט צקים של דוידי

ת. לא קראתי את כל ההודאות של עופר

ש. קראת חלקית? של עופר לגרסה הזו קראת?

ת. לא קראתי.

ש. עופר בחקירה אומר לך : איתמר מחר אלך לבנק ואראה לך שכל הצקים היו בחשבון שלי 

ת. עופר לא הראה לי מסמכים

ש. השיחה עם קרן הביאה אותך לדבר עם פונטה

ת. השיחה עם קרן הייתה על הימורים ופריטת

צקים של דוידי

ש. הילה רווח (היועצת המשפטית) הופתעה מכך שעופר עושה עסקאות עם דוידי

ת. יכול להיות שיש זמנים אחרים אצל הילה. ברמה של שמועה שמעתי שעופר פורט צקים. 

ש.אירי ששמעת שמועות לא היית צריך לדבר איתו?

ת. קראתי לעופר ושאלתי האם הוא פרט צקים של דוידי בצאנג׳. הוא אמר לי שאין מצב. 

ש. למה לא בררת אם הוא עובד עם דוידי

ת. חיים סופר יודע והילה יודעת ב 22/4, אולי לפני

השופטת: יש טקסט שבו עופר אומר לפונטה. אם הוא הלך להביא  משהו מהבנק ופונטה אומר ״כן כן״. עופר: תביא לי תדפיס מאחור. נשמע שהוא כבר בעבר הציג לך איזה תדפיס או חומר כל שהוא מהבנק, מה אתה אומר על זה,

ת. לא יודע

השופטת: יש לך עניין לראות את החומרים שחור על גבי לבן. אמרת משהו כזה?

ת. לא זוכר

השופטת: האם ידעת ב 3/3 שעופר עובד אצל דוידי

ת. לא יודע

ש. נתת רושם שב 3/3 ידעת על עופר ודוידי. יכול להיות שידעת?

ת. לא יכול לומר שכן. 

ש. מהצרי עובד עם דוידי, היית מוטרד שהוא יתמודד לראשות העיר

ת. ידעתי ולא הייתי מוטרד מאף אחד. מהצרי  היה בשבילי סדין אדום גם הוא וגם אשתו.

ש. עסקת בשאלה הזו אם הוא מתנודד

ת. כן שאלתי

ש. בשיחות שלך עם עופר. יש שם אמירה, תגיד לדוידי שזה לא יפגע בו בכלום. הכוונה היא אתה לא תיפגע לו בסיכויים

ת. יש יזמים שמעורבים בפוליטיקה, לא רוצה שזה יראה כאילו אני אפגע בהם אם יביאו מישהו אחר. לא עזרתי לאף יזם.

ש. מותר לך לומר ״אני אעזור לו בעניינים שלו״ והוא לא יפגע

ת. אין בזה שום משמעות כי אין פניה של היזם כדי שאעזור.

ש. עופר אומר: דוידי זה איתמר (לא יתמוך במהצרי)

ת. שהוא תומך בי פוליטית 

ש. אתה קורא לעופר לבוא לאשדוד. מטרת השיחה? השיחה מושמעת מהקלטות הסתר, על פי בקשת השופטת: עופר: מה קורה איפה אתה? שמעוני: באשדוד, נו דיברת איתו (עם דוידי). עופר: כן הוא אמר ונשבע לי בבן שלו והוא לא הכחיש והוא יודע שאני איתמר ואומר לו ביי ביי. עופר מספר לך את תוכן השיחה עם דוידי ואני אומר לך שרצית להעביר מסרים דרכו לדוידי ואתה תעזור לו בעירייה.

ת. זה נתון מהמועצה , גם גלאם אמר לי שהוא ( מהצרי) מתכוון להתמודד. הוא אמר לידי כדי להעביר לי מסר.  

ש. עופר אמר ליואל ואתה אמרת לעופר שיביא אותו לידך שישב לידך. 

ת. זו מחווה לדוידי שישה לידי 

ש. אולי בגלל שהוא מעביר לאחיך משכורת

ת. לא

ש. אחרי השיחה עם עופר ויש שיחה שלך עם דוידי באותו יום בערב. אתה מתקשר לדוידי: יכול לדבר? דוידי: כן בטח. שמעוני. מכבד כל אדם (מהצרי) שיתמודד מולי. לפני שבוע בא לי פרוספר וקנין ואמר לי אותו דבר. רק שהוא לא ילכלך. דוידי: שאלתי אותו אם הוא רץ לרשות העיר הוא הכחיש ואמר לי יש עוד 3.5 שנים ואני סומך עליך ואוהב אותך. דוידי: אני אבדוק את העניין ואראה מה קורה עם זה באמת. 

דוידי אומר שהוא טוטאלי איתך

ת. הבעיה שלי שהוא עושה קבוצות נגדי ואני אסיים את הקדנציה הזו

ש. אתה יודע שעופר מקבל משכורת מדוידי

ת. אמרתי שהשיחה הזו היא פוליטית. פרוספר וקנין ותומר סיפרו לי , שיעשה מה שרוצה רק שלא ילכלך עלי

ש. לפני האינטרסים איתך, למה הוא אומר שהוא טוטאלי איתך? הוא תמך בבני וקנין. 

ת. כן זו הפוליטיקה

ש. שיחה של עופר ופונטה, הם מדברים על ההתמודדות של מהצרי ובה אומר  עופר לפונטה שדוידי אמר לו שאם מהצרי יתמודד, הוא יסיים אצלו את העבודה. 

ת. לא זוכר

ש. היה חשוב לדוידי לרצות אותך

ת. מה שעופר אומר על יואל צריך לשאול אותו

ש. שיחה הבאה מחודש אוגוסט, שיחה בין עופר לפונטה: דיברתי עכשיו עם חתיכי (יואל) ידעת שקוראים ליואל חתיכי?

ת. לא ידעתי

ש. עופר אומר שהוא דיבר עם דוידי והוא שיבר עם רוני ורוני אמר לו שבגיל 62 הוא לא יתמודד. ידעת על זה

ת. לא זוכר את זה

ש. זוכר סיטואציות שבו עופר מדווח לך על מה  הוא דיבר עם דוידי

ת. הוא אמא לי אבל לא זוכר את התוכן

ש. אתה מנחה את עופר ופונטה על מהצרי

ת. לא יודע מה עופר אמר למשה. 

ש.מסיבת הודיה אצל דוידי זוכר מי היה בא?

ת, כן

ש. זוכר שיואל דוידי הזמין אתכם אליו

ת. כן, סופר הגיע עם אשתו ופונטה ועופר הגיעו ללא נשים. היו אנשים נוספים?

ש. על מה שוחחתם?

ת. הייתי שם זמן קצר ולא דיברנו על נושאים מקצועיים. 

ש. הקשר עם יואל הגדרת לא קשר קרוב והוא בוחר אותך ואת השאר, ההרכב הזה הוא הרכב מוזר

ת. יש לו קשר עם האנשים שהיו שם וזו לא סעודה ראשונה שאני מוזמן אליה עם יזמים. 

השופטת: גם לאירוע אינטימי כמו זה?

ת. כן הייתי גם בסעודות עם מספר מצומצם אצל יזמים

ש. היו עוד אירועים שהייתם בהרכב הזה?

ת. כן אצל דוד יפרח

ש. כשהוזמנת מי מזמין אותך?

ת. לא זוכר 

ש. בזמן אמת ידעת שיש לך ניגוד עניינים עם דוידי

ת. פניתי ליועצת המשפטית שבה עשינו אבחנה במה מותר לי להיות. אני מחליט גם בהתאם לשיקול דעתי. לא נדרשתי למשהו שצריך לבוא להילה רווח 

ש. מראה לך הסדר, עשרה ימים אירח הארוחה, מכיר את זה?

צ. הילה הביאה לי לחתום על זה וחתמתי

ש. למה אין משהו על העבודה של עופר אצל דוידי. אתה יודע שארבעה חודשים עופר עובד איתו.

ת. היא אמרה שזה ניגוד עניינים וחתמתי עליו. חושב שזה נחתם בלשכה

ש. נחתם הסדר כללי אז למה צריך עוד פעם הסדר כללי?

ת. חיים (סופר) הוביל את המסמך. הביאה לי את המסמכים וחתמתי. 

ש. אתה לא מוצא לנכון להודיע להילה שעופר עובד כבר ארבעה חודשים אצל דוידי

ת. לא מוצא לנכון ולא התייחסתי לזה

ש. איך ראש עיר מעורב ויסודי דווקא בנושא הרגיש הזה אתה עוצם את העיניים

ת. לא עצמתי עיניים אבל לא התעסקתי בזה

ש. עופר מיוזמתו דיווח לכם שעשה עסקאות עם דוידי

ת. אולי אמר לחיים אני לא זוכר

ש. יוצא מסמך שנה אחרי פתיחת משרד התיווך. 

ת. העניין של עופר ודוידי הובא הרבה לפני זה. לא זוכר מי אמר לי

ש. אתה באת להילה ואמרת לה 

ת. יכול להיות שחיים אמר לי ואני אמרתי להילה

השופטת: אתה מקבל מסמך כזה שאתה בו הנמען 

ת. אז אני כבר יודע שהוא עובד עם דוידי ואני לא יודע להסביר את זה והילה עצמה ידעה כבר שעופר עובד עם דוידי ואני בטוח שהיא יודעת על זה.

ש.  מתי ידעת שהילה יודעת?

ת. מאפריל עד ינואר היא ידעה ואולי בפברואר.

ש. אתה מתזכיר אותה על ניגוד העניינים

ת. זה לא היה בראש שלי. לא יכול לזכור אם חיים אמר לה או אני

ש. הילה מוסרת פרוטוקול: ביקשתי לקבל מסמך על ניגוד  עניינים אחרי שיחות של סופר אליה.

ת. כנראה הכל היה אחר כך. או אני או חיים אמרנו לה

ש. איפה נאמר שהיא ביקשה פרטים על זה ממך

ת. אני לא יודע כלום ממה שעופר עשה שהוא עם דוידי. לא היה לי ממה לחשוש. אף יזם לא הטריד אותי.

השופטת: קשה לי לקבל עד כדי כך ש חוות דעת של רזניק. אתה לא מתעסק בשום דבר בהיבט של ניגוד העניינים. יכולת לומר שאין חי שום דבר עם זה ובכל זאת היית מוטרד

ת. החוקר מעלה בפני דברים שהייתי מוטרד מהם. והרגשתי שאני אדם שהולכים עליו בכל הכח.

ש. אמרת בחקירה שעופר בא ואמר שבוא עובד עם דוידי קראתי ליועצת המשפטית ושאלתי מה לעשות? אתה מציג את זה כאילו את הצפת את זה

ת. או אני או חיים פנינו אליה

ש. הילה אומרת שלא הייתה שיחה כזו

ת. אז לא זוכר  אבל  זה הגיע אליה אולי מחיים אולי מעופר

ש. הילה אומרת שהיא במקרה שמעה על ניגוד העניינים

ת. שאלתם את חיים על זה? במודע שלי לא מתעסק עם דוידי 

ש. הילה רווח אמרה כאן שאמרה לך שתתרחק מכל התעסקות עם דוידי

ת. יכול להיות אבל לא זוכר מה אמרה. זה נושא שולי ולא עניין אותי

ש. בשיחה בינך לבין סופר, חיים סופר דיבר איתך על כך שעופר מגיע לעירייה בעניינים של דוידי. 

ת. לא זוכר את זה

ש. רוצה להשמיע לך שיחה בין עופר ליואל. 

עופר: איתמר דיבר ומחר האזכרה הזו ואם תרצה אבוא איתך,איפה הם יושבים? דוידי: בחיל השריון. ראיתי את איתמר ואמר לי כן דיברתי, אני לא עוזב אותו. הוא יטפל בזה.

ת. זה היה אצל סולינו אחד הפעילים שלי והלכתי לשם בסוף. 

ש. נראה לך תקין שמתנהלת שיחה בין עופר לדוידי קודם על השיחה הזו

ת. לא זוכר שאמר לי. אין מסמך שקשור לדוידי וחתמתי עליו

ש. עדכונים בנוגע לדוידי

ת. לא ולא 

ש. אשמיע לך שיחה בין עופר ליואל יום למחרת: דוידי: ישנת מאוחר יותר, עופר: תגיד הייתי אצל המעריך עכשיו הם נוסעים למינהל והוא אמר לי אל תדאג,  יהיה בסדר ואחר כך ירדתי עם הראש (כנראה שמעוני) במעלית ואמרתי לו תבדוק שהוא עושה הכל הוא ענה לי אל תדאג הכל בסדר. דוידי: נדבר יותר מאוחר. הוא אמר שהיית אמור לשבת למישהו על הוריד. 

ת. בשבילי זה סינית. לא זוכר יכול לומר לך שזו התרברבות של עופר. 

ש. באותו יום הייתה פגישה של סופר ודוד ירון בירושלים. כינסת ישיבת עדכון עם סופר, הילה, אפי מור ומשה פוקס

ת. לא זוכר ישיבה כזו

ש. משה פונטה,  אתה מכיר אותו שנים, הוא החבר הכי טוב שלך, עדיין אתם חברים טובים

ת. טיפה פחות ממה שהיה בעבר. אני לא כמו בעבר. 

ש. אז הסיבה שאתה לא בקשר עם משה בגלל שאתה יותר בבית?

ת. פחות מהעבר. אני מאוד ממוקד מטרה היום

ש. בבעיות עם אשתך אתה משתף אותו?

ת. היו שיחות על זה

ש. נסעתם יחד לחול?

ת. לפעמים כן

ש. התובעת מגישה כניסות ויציאות של שמעוני ופונטה לבית המשפט. בשיחה עם פונטה וביקשו ממך ממבקר המדינה על הנסיעות הפרטיות ואתה משוחח עם פונטה על זה. בנסיעות הפרטיות שילמתם כל אחד על עצמו.  אחת הדוגמאות היא הנסיעות לאוקראינה היו לך עסקים שם? לפונטה,

ת. לי לא היו עסקים שם, לו היה עסקים שם. היו לו עסקים של נדלן וחקלאות שם. במסעדה ובאולינג גם. 

ש. מראה לך שיחה שבו פונטה אומר לך שיש למשטרה צילומי מסך שבו יש לכם עסקים באוקראינה

ת. זה היה באשקלון 10 שמו שם תמונה עם מטוס ובו היה כתוב ועש עוד כמה דברים ומה הוא עושה שם

ש. הוא אמר לך אותי לא יפילו בכלום 

ת. לא זוכר

ש. מה הקשר בין דוידי לפונטה

ת. הם בקשר טוב

השופטת: מאיפה ההכרות בינהם

ת. שכרנו משרד כמטה מדוידי, משה היה הגזבר,

ש. מה ידעת מפונטה איפה הוא עבד

ת. היה חו עסקים ואולי היה לו בשדרות משהו,

ש. לא ידעת מאיפה הוא מקבל כסף

ת. אמרתי מעסקי מכוניות ופרוייקט פינוי בינוי עם העירייה באשדוד.  נראה לי שהוא עבד שם.

ש. בשיחה בינך לבין פונטה אתה אומר לו שבסוף יפטרו אותו בגלל שהוא נוסע לרזניק.

ת. אולי אמרתי לו

ש. הוא עבד באלבר

ת. לא זוכר

ש. אמרת שהוא לי מהיד לפה 

ת. הוא מתפרנס בכבוד. אני חי היום מעיד לפה 

ש. ידעו אנשים בעירייה שמשה פונטה חבר שלך?

ת. לא ידעו. אם היה משהו דחוף או פוליטי הוא היה בא

ש. בפעמים שהוא הגיע לעירייה לא יודע מה היה עושה שם?

ת. היה בא אליי בפעמים הבודדות שהוא בא אולי פעם או פעמיים. בקומה הרביעית הוא מכיר את כולם מתקופת הבחירות. 

ש. ידעת שהוא ועופר היו נפגשים?

ת. לא יודע על זה שהוא ועופר נפגשים.

ש. איך סופר מכיר את פונטה?

ת. ממערכות הבחירות

ש. היו להם מפגשים בעירייה?

ת. לא זוכר 

ש. המרפסת של הקומה הרביעית מאיפה יש אליה גישה

ת. אחת מהלשכה שלי שמצריך אישור לצאת לשם או להיכנס. 

ש. ריימון פולט נפגש עם פונטה כדי שיפנה אליך? למה?

ת. הוא מוכר מהבחירות ב 2008 והיה פגוע כל הזמן ממני, כי לא התייחסתי אליו ומשה דיבר איתי והוא דיבר גם עם סופר ואפי מור וכולם פנו אליי. 

ש. הוא פנה לפונטה שתתן לו פרוייקטים קצרי טווח.

ת. הוא טיפל בעניינים פינוי בינוי ולא עשינו כלום כדי לקדם את זה. אז הוא אמר  תנו לי משימות אחרות 

ש. היו עוד גורמים שפנו לפונטה להגיע אליך?

ת. אולי שרון עטיה פנה לפונטה והוא פנה אלייך ולא זוכר על מה. 

ש. איזה קשר היה לפונטה עם יזמים אי קבלנים 

ת. הוא היה הגזבר בבחירות והיה לו קשר עם יזמים לתרומות.

ש. איזה קשר היה לו עם אלי אלעזרא 

ת. לא יודע

ש. מציגה שיחה בינך לבין פונטה, אתה בניגוד עניינים עם אלי אלעזרא? 

ת. אמרתי ליועצת המשפטית שהפרויקטים  עם אלי אלעזרא אני לא משתתף בישיבות ולא מתעסק בפרוייקטים של אלעזרא. מה עשיתי בעניין?  כן התעניינתי 

ש. איל הכרת את שרון מילר 

ת. היה איתנו בבחירות של 2008 ואח שלו זיו. ב 2013 הוא היה עם בני וקנין והיה יחד איתי אחר כך.

ש. ב 2009 היה כנס בחירות במרינה מילר נפגע ממך. 

ת. לא זוכר. ב 2013 הוא תמך ונפגעתי מזה.  

ש. מילר מספר על הפגישה ב 2009 איתמר כינס פעילים שלו ועזרתי להם בתליית שלטים. 

ת. אני בכלל לא זוכר ב 2009. 

ש. חודש הבחירות של 2013 ונפגשים בהולידיי אין לחתום על הסכם קואליציוני עם איתן קסנטיני

ת. יכול להיות

ש. מה התפקיד של מילר בהסכם הזה? היחסים אז היו בסדר בינכם

ת. תשאלו אותו אני לא זוכר

ש. מילר אמר שהתחבקתם איתך ועם סופר 

ת, אני לא זוכר אם התחבקנו

סיום הדיון. מחר (שני) החקירה תימשך  וכך גם ביום רביעי השבוע.