אפי נוה, האשקלוני שמסעיר את המדינה עם התנהלות בעייתית וקידום שופטים לכאורה, באמצעים שאפילו לא נשמעים הגיוניים. הנה הפרוטוקול מבית המשפט שדן אתמול בעניינו.

הודעת יו"ר לשכת עורכי הדין:

אני מודיע בזה על התפטרותי מתפקידי כראש לשכת עורכי הדין.
החלטתי לעשות כן הואיל והלשכה חשובה ויקרה לי עד מאוד.
אינני רוצה שענייני האישי - שאני מניח יסתיים במהרה - יפגע בפעילותה החשובה של הלשכה.
אני מודה לכל חבריי וידידיי על הדרך המשותפת שעברנו ומאחל הצלחה למי שיבוא במקומי.