יחצ

״במסגרת התראה טרם הליכי פירוק, כי היה ולא ישולם בתוך 3 ימים מלוא חוב שכר העבודה לשחקנים וכן מלוא התנאים הסוציאליים לרבות הפרשות לקופת הפנסיה תוגש בקשת פירוק לבית המשפט״ כך הודיע היום עו״ד שי אליאס לקבוצת הפועל אשקלון. זו בקשה שניה לפרוק הקבוצה. הראשונה נעשתה על ידי משה ז׳אן בשם החברה אותה הוא מנהל.