תוכנית פינוי בינוי בשכונת מילרוד, מתקרבת לקראת הגשת המסמכים הדרושים לקראת  תחילת העבודות בשטח השכונה. שלומי לנקרי מנהל הסניף באשקלון של התכנית בראיון אופטימי,