אשקלונט

החקירה השניה של ראש העיר לשעבר, איתמר שמעוני, תחל בעוד מספר דקות בבית המשפט המחוזי בתל  אביב

״אשקלונט״ יעביר את הדיון לכל אורכו. השופטת: לימור מרגולין - יחידי.

מוצגת לשמעוני כתבה מעדותו של שמעון בן חיים, על ידי עורכת הדין,הילה גבאי, שתחקור מטעם התביעה. 

setImageBanner('ed0379a1-939c-4b92-8cec-ee5512d67093','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742);

שמעוני: אין לכתבה קשר לחקירה הסמויה

ש. ידעת שהוא עושה עסקאות משיחות שלך איתו?

ת. לא חושב שידעתי על עסקאות שעופר עשה. לא יכול להצביע בדיוק מתי עופר עבד כמתווך. 

ש. הייתה סיטואציה ששוחחת עם עופר על עסקאות?

ת. לא זוכר מה שאמרתי בחקירה היה נכון בגלל הסמיכות של השאלות. היה מסמך ניגוד עניינים והיועצת המשפטית ידעה על כך. 

ש. בפברואר 2015 ידעת על דוידי ועסקאות שהיו איתו

ת. לא הכינו מסמך ספציפי אם עופר עבד עם דוידי ולא הוגש מסמך אז מבחינתי לא ידעתי. נאמר לעופר שהוא צריך להודיע לעירייה עם מי עשה עסקאות. 

ש. הוא היה המצוקה כלכלית לכ רצית לדעת מה קורה איתו?

ת, מה שעבר עלי לא עבר על כל ראשי ערים. לא  התקשרתי לעופר כל יום. 

ש. באף שיחה לא מצאת לנכון לשאול את אחיך איך הולך בתיווך?

ת. לא, בקושי הייתי נפגש איתו

ש. ידעת שהוא משתף פעולה עם דוידי 

ת. לא ידעתי על קשר עסקי 

שיחה בין איתמר לחוקרי 433 בה נשמע שמעוני אומר לחוקרת שהוא מדבר על עסקאות של עופר

ש. מתוך התמלול של החקירה: עד שהוא דיווח לא הייתי בטוח שהוא עושה איתו עסקאות

ת. ידעתי שהוא פתח משרד ולכ ידעתי שבוע עדה עסקאות עם דוידי 

ש. הוא אמר לי שהוא יושב עם דוידי ויושב עם יזמים נוספים. באיזה הקשר הוא יושב איתם?

ת. עופר יושב עם כולם. 

ש. אתה אומר: בן אדם ניסה עבודה בכל מיני מקומות ולא הצליח. 

ת. ידעתי שהוא יחתום על מסמכים של ניגוד עניינים אם יהיו לו עסקאות עם דוידי. גם לסדר גן למישהו. הוא היה מעורבב עם כולם. תראי לי גברת גבאי שהפעלתי לחץ על יזם מסויים. 

השופטת: כשאתה מתייחס לשיחות. בינו לבין דוידי, 

ת. אני ועופר חתומים על מסמך ניגוד העניינים.

ש. בחקירה שלך ב 2016 אתה אומר ״ חששתי שהוא עושה עסקאות ואני חששתי מסה שהוא עושה עסקאות עם דוידי , רק שאני לא אהיה המצב של ניגוד עניינים. אמרת שלא שאלת ולא התעניינת והתמלול אתה אומר שבעסקות עם דוידי  לא ידעת כלום וטתה ידעת שיש קשר עסקי עם דוידי ואמרת לעופר, אח יש עסקה עם דוידי תיידע אותי

ת. אמרתי שאם הוא עובד עם דוידי שידווח לי.

השופטת: תהיה ממוקד בדברים העניינים.

ת. השמיעו לי שיחה וקראתי לעופר להסביר את זה. לא זוכר תאריך השיחה.

ש. האם לפני שידעת היה לך חשש שהוא יעשה עסקאות עם דוידי ולא תדע?

ת. היו לי שיחות בטלפון, פרטיות ואחרי חצי שעה זה הופיע באתר אשקלון 10, חששתי שהוא יעשה משהו לא חוקי. 

השופטת: למה לא בדקת משהו עם עופר אח הוא עושה משהו עם דוידי

ת. לא היה לי מידע ספציפי מה הוא עושה איתו . 

ש. השופטת: אתה אמרת שעופר אמר לך שפתח משרד תיווך. ידעת שהוא קרוב לדוידי, למה לא שאלת אם הוא מקדם משהו עם דוידי 

ת, לא היה לי חשש נקודתי. באותה תקופה לא הגיע לי אפילו מסמך שיכול לגרום לי לחשוש. 

ש. אמרת שלא ידעת על דוידי שעושה עסקאות עם עופר ולא מקבל עליהם תשלום 

ת. לא זוכר

ש. עופר מקבל 40 אלף שקל. עופר ביפר לך משהו על זה

ת. לא סיפר

ש. עופר סיפר לך עסקה עם דרור אלמלם על לנדוור?

ת. לא זוכר 

ש. מכיר את אלי אלעזרא. יש מחקר תקשורת בינהם. היו לך 102 שיחות איתו

ת. יש רק 56 

ש. שוחחחת עם אלי אלעזרא על זה. עופר קיבל שני צקים של 20 אלף שקל. הוא ביפר לך על זה?

ת. לא 

ש. מראה לך שיחות עם דרור שבועיים לפני העסקה שבו אתם מדברים על העסקה עם לנדוור לעצמם?

ת. לא מכיר

ש. עופר מפקיד צק של 20 אלף שקל ואתה מנהל עם עופר 4 שיחות. 

ת. לא זוכר שדיברתי עם עופר או עם דרור על העסקה הזו 

ש. אתה ידעת שעופר בתקופה כלכלית קשה 

ת. לא ידעתי. ידעתי שהוא מובטל. אמא שלי התקשרה ואמרה לי שעופר זכה ב 5000 שקל בצאנס.

ש. עופר עשה עסקה נוספת, הוא סיפר לך?

ת. לא זוכר

ש. ידעת שיום לפני שיניב רווח הגיעו לפרקליטות האם ידעת את זה

ת. לא יודע מי זה יניב רווח

ש. ידעת שפאר שייך לדוידי

ת. ידעתי שפאר שייך לדוידי

ש. דרור ועופר עושים עסקה בפאר. ידעת על זה.

ת. לא ידעתי על העסקאות האלה.

ש. אבי אוחנה הספר אתה מכיר?

ת. לא מכיר אותו 

ש. אתה משוחח עם עופר 22 פעמים, לא אמר לך שעשה עוד עסקה בפאר?

ת. לא אמר לי

ש. ידעת ב 1 לדצמבר שעופר קיבל 60 אלף שקל וביצע העברה בנקאית לעורך דין רזניק 32 אלף שקל. 

ת. לא זוכר את זה 

ש. תגיד לי, הועברו לאזני כספים מבלי שידעת 

ת. לא זוכר ולא ביקשתי ממנו. לא יודע על כך.

השופטת: מתי הועברו כספים לרזניק?

גבאי: הראשון היה ב 1 לדצמבר עבור שכר טרחה בנוגע להסכמי השתיקה

ש. לא ידעת ולא שמעת מרזניק ששולמו לו

השופטת: מי סיכם עם רזניק

ת. אני סיכמנו על סכום מסויים שנשלם לו

השופטת: איל ידי מקורב אליך למי להעביר ומתי ואתה לא יודע?

ת. טיפלו בזה אחרים כמו משה פונטה. 

ש. משה ידעת הכל ואתה סיכמת עם רזניק את שכר הטרחה. 

ת. כן. סיכום התשלומים לא זוכר שסיכמנו על הסדרי התשלום 

ש. מכיר את אריה פריזנט ועופר מבצע איתו עסקאות, אתה יודע על זה

ת. לא יודע

ש. עופר מקבל 200 אלך שקל ואתה לא יודע כלום

ת. לא יודע, לכ זוכר שאמר לי

השופטת: ממה שאתה יודע זוכר או לא זוכר?

ת לא זוכר

ש. קיבלת מכתבים על גישור עם הסכמי השתיקה, אתה אומר שלא העברת כספים 

ת. לא

השופטת: זוכר שבנובמבר דצמבר היית בעיצומו של תהליך גישור עם הבטים כספיים. עלה בנם היבט של דרישות כספיות 

ת. מבחינתי בסכום זו הייתה סחטנות. לא הייתי סגור שאני הולך להסכם הזה.

ש. העסקאות הנוספות בשנת 2015, ואז דוידי התחיל להעסיק את עופר.

ת. הייתי צריך כסף. אם את אומרת שדוידי העביר את עופר כדי שאתן לו משהו, זו טעות בסיסית.

ש. מהשופטת: איך עלתה הסיטואציה שעופר עובד עם דוידי?

ת. לא זוכר באמת 

השופטת: ממי ידעת שעופר עובד עם דוידי

ת. או מעופר, או מאמא שלי או מחיים (סופר)

ש. יש שיחה בין חיים סופר להילה רווח (תוצג תכתובת). 

ת. לא ידעתי על השיח הזה ולא על התכתובת 

השופטת: ״יש לעופר עסקאות עם דוידי וצריך להכין מסמך ניגוד עניינים״ זה מה שמוצג.

ת. לא ידעתי על שיחה של סופר להילה 

ש. כתבה מאשקלון 10 חוקרי מבקר המדינה הפתיעו את עובדי הקומה הרביעית. כתוב שם על ניגוד עניינים בקשר לפאר. זוכר

ת. זוכר שכעסתי על עופר כשזה פורסם שהוא משווק עם דוידי פרוייקט של העירייה. דובר שם שעופר מתווך על הקומה של העירייה לדוידי. 

ש. זה שהוא מקבל כסף מיזם שעובד עם העיריייה

ת. העירייה משתמשת באחי לתיווך על עסקת נגל״ן, זה הפתיע אותי

ש. יכול מהיות שידעת שעופר ודוידי עושים עסקאות 

ת. לא ידעתי שהוא עושה  עסקה עם דוידי

ש. הכתבות שהיו מתפרסמות ביקשו תגובות?

ת. מה פתאום הם עשות עצמאית

ש. חיים סופר שאל את הילה רווח אם אספו את כל הסכמי השכיריות. ידעת הזה?

ת. לא חושב שידעתי 

ש. נא להעביר לאיתמר את המסמך שהוא יעביר לי את הטיפול  בדוידי ואלעזרא

ש. זוכר שיחה עם סופר על ניגוד העניינים בין עופר לדוידי?

ת. חיים ידע על ניגוד העניינים

ש. פנית לרווח וצוריאל בקשר לתקשורת על אלעזרא מפריעה לך

ת. כן הייתה כתבה צהובה

ש. גידי ויץ שלח את אושרה סגל לבקש רשימה של שאלות

ת. כל השמועות שיצאו באשקלון 10 כדי להשחיר אותי. לא זוכר את המסמך הזה.

ש. ידעת  והייתה לך פגישה עם אבי וויץ ובוא נשאלת מספר שאלות. בכתבה עלו נושאים הקשורים. מה תפקידו של משה פונטה? האם הסיוע שלך לאלי אלעזרא עזר להיבחר? האם נשאלת על חיים סופר ותפקידו?

ת. כן זו הכתבה ואלה השאלות 

ש. ביקש מרזניק חוות דעת כתובה?

ת. זה היה רציני כשהארץ העלה את הכתבה. ביקשתי חוות דעת מרזניק 

ש. משמיעה לך שיחה ביניך לבין אלי אלעזרא

ת. האופוזיציה עדת הכל לטרפד  ומבחינתי היה להם פרוייקט דגל ומהנדס העיר דוד ירון, עשה הכל לקדם אותו, בניגוד למה שעשה עם דוידי. אין לי שום בעיה לעשות הכל שמינהל ההנדסה יקדם פרוייקטים. 

ש. אתה טוען ששחר בן עמי אמר לי שבעירייה תוקעים מקלות לדוידי?

ת. נותנים לדוידי הרבה פחות מאשר לאחרים.  

ש. מי הגורם ששחר בן עמי אמר עליהם שתוקעים מקלות בגלגלים. זה לא משחר בן עמי?

ת. גורמים בעירייה

ש. מי הגורם בעירייה שמוסמך לבקש חוות דעת משפטית?

ת. לשכת ראש העיר והמחלקה המשפטית 

ש. לפי הילה רווח, רק היועמ״ש של העירייה רשאי לבקש חוות דעת משפטית

ת. גם לשכת ראש העירייה

ש. פנית לרזניק לקבל חוות דעת ולשלם עליה בעצמך?

ת. מה? 

ש. הנאשם פנה לחיים סופר לטפל בהוצאות מול עו״ד רזניק מכספי העירייה, עוד רזניק נתן חוות דעת שביקשת. הוא נתן חוות דעת נוספות לעירייה? 

ת. לא זוכר

ש. ביקשת מסופר לטפל בתשלום של רזניק

ת. הבנתי שזה לא משהו פרטי שלי ולכן על העירייה לשאת בהוצאות 

ש. חיים סופר טיפל לך בעוד עניינים אישיים? מה מערכת היחסים בינהם? אמרת שחיים סופר לא ידע על הסכמי השתיקה? 

ת. אני חושב שהוא ידע על אחת הנשים? אני לא אמרתי לו מילה על זה. אמרתי שיש בחור שמנסה לסחוט אותי ואם הוא מכיר אותו. 

ש.  אמרו לך שסופר נתן כספים להסכמי השתיקה 

ת. לא סופר גם לא טיפל לי בעניינים האישיים.

ש. הילה אמר שאם אין אישור והזמנת עבודה זה לא יכול לצאת מהעיריייה

ת. אני לא יודע אם שולם על ידי העירייה?

ש, מציגה מסמך שנתפס אצל עופר ברכב. מסרת בחקירה במשטרה שהילה רווח ערכה

שאלו אותך מה זה המסמך הזה? חתימה שלך על המסמך? 

ת. כן

ש. פנית ליועצת המשפטית ומה צריך לעשות.

״היא אמרה שבכל פרוייקט צריך להכין מסמך 

ספציפי. הילה רווח לא מכירה את המסמך הזה.

ת. אז מה. מה רלוונטי אם הילה הכינה או חיים סופר. יכול להיות שהיא ערכה את המסמך טבל חיים הביא לי את המסמך לחתום וישבתי שחיים לא יכין מסמך כזה  כהוא משפטי. מראה לי שהילה ערכה את זה כי דיברתי איתה. אני זוכר שהיא אמרה שהכינה מסמך כזה. 

ש. בחקירה אמרה לך החוקרת שהילה אמרה שהיא לא הכינה  לך  את המסמך. 

ת. היא וחיים ערכו את המסמך וחיים הביא לי את זה לחתום.

ש. הילה הנחתה אותך ואת חיים לחתום על המסמך

ת. הילה אמרה שמכינה מבחינתי, חיים לא מכין מסמך כזה ללא הילה.

ש. בחקירה אמרת, אמרתי להילה להכין מסמך כזה וחיים סופר היה צריך להחתים את עופר.

ת. בהבנה שלי הילה הכינה את המסמך וזוכר שהילה אמרה לי ״נכין מסמך כזה 

ש. אחרי השיחה עם הילה הופנת לחיים סופר להכין מסמך

ת. הילה אמרה תכינו מסמך כזה . 

השופטת: אתה מבין שלפחות מתן עדותך והחקירה הנגדית שהדקויות כן חשובות וגם מההערות שלי שזה חשוב. אם אתה לא זוכר אבל יש לזה השלכה. נתת חמש גרסאות שונות לדבר הזה.

ש. מתי ראית את המסמך הזה ומה היה בשיחה הזו.

ת. לא זוכר את השיחה

ש. חיים סופר תפקידו לעסוק בניגוד עניינים?

ת. כן גם

ש. הילה רווח אמרה שראתה את המסמך הזה רק לאחר כמה חודשים, עופר חתם על זה בלשכה המשפטית. אתה יודע על זה?

ת. לא יודע

ש. למה לא אמרת מיד להילה רווח שאליך פתח משרד תיווך

ת. כי לא ידעתי על זה

ש. מה עשית כשנודע לך? כשאתה יודע שיש הסכם חוות הדעת?

ת. אם המסמך הזה היה בחתימת עופר 

ש. היו עוד פעמים שהסדרי ניגוד עניינים הופנו לעורכי דין חיצוניים, או הוכנו על ידי אדם שאינו משפטן?

ת. לא זוכר דבר כזה

ש. אחרי שנודע לך  שעופר עשה עסקה עם דוידי, מה אתה עושה?

ת. לא שאלתי אותו בכלל על זה.

ש, אתה לא מברר כלום 

ת. לא זוכר 

ש. לפי המסמך עופר צריך להודיע על כל פרוייקט של עופר עם דוידי, הוא הודיע לו?

ת. לא שאלתי אותו, הייתי עבור מאוד ויש לי 1000 ביום לטיפול.

ש. סמכת על אחיך?

ת. בדקתי דברים ספציפיים ולא האמנתי שהוא יפיל אותי.

ש. אולי בתום לב ובטעות הוא מכשיל אותך?

ת. לא יודע

ש. האחריות שלך כנבחר ציבור ובחרת להכין מסמך שאיני ידוע ליועצת המשפטית  

ת. היועץ המשפטית הנחתה אותי איך לעשות את זה.

ש. תוכן המסמך מטיל מגבלה משפטית על עופר. הוא צריך לבוא לחיים סופר להגיד לו על כל עסקה שהוא עושה. למה אתה לא שאלת אותו והתעניינת. 

השופטת: זה בסדר לא לבדוק אם עופר,  האם הוא מתווך בכל מיני פרוייקטים והאם הנושא הזה מדווח?

ת, לא שאלתי

השופטת: למה?

ת. אם היה פרק זמן ארוך יותר הייתי שואל.

ש. שלושה ימים אחרי חתימת ההסכם עם עופר. אתה כותב בשאלון ״דיווחתי ליועמ״ש העירייה ופועל לפי הנחיותיה. צוריאל שמע את השם של אחיך בפעם הראשונה ולא דיווחת לו על אחיך. 

ת. לא דיווחתי

השופטת: קיבלת חוות דעת אחרי הכתבה בניוז 1 ביום אחד. תסביר לי את התשובה שלך שלא ראית כל צורך לתחקר אותו.

צ. הכתבה הזו לוקחת אותי רק לאלי אלעזרא. 

הסתיים הדיון השני וביום ראשון תמשיך התביעה לחקור את שמעוני.