אלטיט וזוזט

השופטת: אבקש מהפרקליטות שאם יהיו דברים חדשים בקשר לכתב האישום או הוספה של דברים חדשים הם יובאו בפניי.

רפופורט: אני מתנגד להוספת דברים לכתב האישום. 

השופטת: יתכן ואקבל את הדברים החדשים שיובאו בפניי.

פרקליטות: יש דיסקים של תיעוד חזותי מבקשת לאסור פרסומם.

השופטת: אם מישהו יבקש מאיזה שהוא טעם את הדסקים תצטרכו לשאת בהוצאות שלהם.

רפופורט: אנחנו כרגע יש בידינו 4 תיעודים חזותיים מהדיסקים במלואם. יש צדדים שמטעם צנעת הפרט לא יפורסמו.

השופטת: זה משהו שמתייחס לצד ג ועל זה אננ מדברת.

תהיה לפרקליטות התנגדות שהציבור יראה אותם?

פרקליטות: נעשה על חלק מהדברים ונבקש אץ אישור בית המשפט. נגיד בקשה לאיסור פרסום.

השופטת: אני אכריע כשתוגש הבקשה.

פאקליטות: מבקשים לתחום בזמן את בדיקת העלויות.

רפופורט: מסכים לבדיקת העלויות על ידי בית המשפט.

השופטת: יש לך ארכה ארוכה עד הפגרה.

הפרקליטות: באנו להסכמות על השחרת קטעים מהדיסקים של איתמר שמעוני. הסיכום הוא מגיש את כלל ההודעות בדיון הבא. את הדיסקים מגיש כשאין פגיעה בצנעת הפרט.

השופטת: יהיו צווי איסור פרסום בהסכמה על השחרת קטעים מהפרוטוקול.

הפרקליטות: יש הסכמה להגיש את ההודאות שלה ללא צורך בהבאתה לבית המשפט. 

העדה, מיריי אלימלך אלטיט, יחד עם יובל זוזט הגיעה למסירת העדות

השופטת: יש הסכמה שחלקים מהעדות יועברו לעדות ראשי.

עו״ד אשר אוחיון: פעם ראשונה בבית משפט?

אלטיט: כן

אוחיון: המושא שיחה הועדה שנשאלת לגביו, הוא נושא איזוטרי לחלוטין, העניין פרישה באיזה צד פורקים. מטבע הדברים אין חשיבות לדבריו של המהנדס.

אלטיט: אני לוקחת את עצמי כתושבת לכן הדברים הם חשובים ודברים של המהנדס הם בבחינת רואה ממבט אחר. 

המקום הזה הוא מבחינתי סוג של עזובה וידענו שיקום מבנה והויכוח היה איפה תהיה הפריקה וזה לא מפריע. בתמלול של הועדה היה צריך להיות כביש מצידו הימני ולא היה כתוב משהו שזה מפריכ. אני לא חותמת גומי והיה לי שיקול דעת.

אוחיון: איך התנהלה החקירה?

אלטיטז: לא ראיתי את עצמי במצב כזה. היה יוקר שהיה בסדר והשני נתחיל לצעוק עלי וגרם לי לבכות. 

אוחיון: היה אחד שהיה הארי הזועם. הוא ג’אם לך לבכות בחקירה, חשת שהוא מאיים עלייך.

אלטיט: היה בקולו טון מאיים כי התשובות שלי לא מצאו חן בעיניו.

השופטת: מה הטענה של החוקר שאמר שאת מחפה על שמעוני?

אלטיט: כן הוא שאל איך אני מדברת בשעות לילה מאוחרות אם ראש העיר.

השופטת: האם הוא טען כלפייך שיש לשמעוני קשר ישיר או עקיף שנידונו בועדת המשנה.

אלטיט: אני מצביעה גם כיום לפי העניין ללא השפעה חיצונית.

אוחיון: איל הסתיימה החקירה.

אלטיט: החקירה הסתיימה אחרי שעתיים בערך.

אוחיון: הרמות הקול של החוקר כללו גם מילים מלגלגות?

אלטיט: כן

אוחיון: החוקר אומר שאת אמרת לו ש -99% מהועדות ...

אלטיט: תיקנתי את זה ברענון שעשיתי לפני שלושה ימים.

עו״ד נגב: את קיבלת בחקירה תחושה  שזה לא בסדר שהציבו לך עובדות לבבי הבניין.

אלטיט: נכון

נגב: את לא חותמת גומי

אלטיט: נכון, הרגשתי מושפלת בחקירה שלא אישרתי את מה שאמרו לך הגורמים המקצועיים. 

נגב: רמזו שהיה  בינך לבין ראש העיר יחסים?

אלטיט: נכון ואמרתי שאני אשה נשואה עם ילדים וזה לא נכון.

נגב: בועדת המשנה לתכנון ובניה שהוצג לך היה כל הפרוטוקול המלא או אחר?

אלטיט: היו בועדה אנשים שונים ושמעוני לא ישב בישיבות. 

נג : כשהחוקר אמר לך שאין לך הבנה הנושא תכנון ובניה ואמרת שיש לת ניסיון שצברת תוך כדי דייני הועדה.

אלטיט: ההחלטות הם שלי והייתי שואלת שאלות בועדה.

נגב: דיברו על כל הקשר לגורמים מקצועיים והיועץ המשפטי מתווה את הקווים האדומים.

אלטיט: היו מקרים שהוא מצא פתרונות לשאלות שהעלנו.

נגב: אמרת בחקירה שאת רוצה לשמוע את ההקלטה מהועדה.

אלטיט: ביקשתי ולא הציגו בפניי את התמלול. הפנתי את אנשי הפרקליטות לתמלולים.

כעת יושמעו הקלטות והעדה תקשיב ותנסה להגיד מי הדוברים בישיבה.

השופטת: הוגש בפני התמלול.

החלטת השופטת להוצאת צווים למחלקת ההנסה  ולמחלקה המשפטית להבאת התמלול של ישיבת הועדה.

הפסקה.

חוזרים לדיון.

נגב: העדה שמעה במהלך ההפסקה את ההקלטה של הועדה. האם הזכיר לך דברים?

אלטיט: כן

נגב: על הציור של המפה רואים דרך ואת הגברת שרה זכריה שאלתם מה זה מטרוקה, האדריכל הסביר שהדרך יש אפשרות שבעתיד יהיה מדובר בכביש ראשי, בהמשך אומר יורם שפר, שזה לא ברור אלא הערכה.

אלטיט: אמרתי שאין להם תכנית אז על מה נאשר? מבחינתו לא הייתה תשובה ברורה שזה יהיה מאחור. 

השופטת: מה היה בהצבעה?

אלטיט: הצבענו בעד מקום הפריקה שביקש הקבלן.

נגב: היועץ המשפטי אמר שיש אפשרות לתכנון עתידי. 

אלטיט: היועץ המשפטי אמר אין כלום

נגב: גם לפי היועץ המשפטי זה לא ברור.

אלטיט: כן ואנחנו ממשיכים לשאול שאלות.

נגב: דבר נוסף שעלה במהלך הדיון, שואל תומר גלאם, מה הוא עשה התכנית להסציר את המרום הזה. ואז יורם שפר אומר שהוא עשה הכל להסתיר את הכיעור,

אלטיט: בכל מקרה צד אחד יפגע מישהו יראה עם קיר  או הלי קיר.

נגב: האדריכל אומר שמדובר כפרוייקט שכבר כמה שנים והוא רצה לקדם אותו וכך גם תומר גלאם, הרצון לקדם פרוייקט זו לא מילה גסה.

אלויט: נכון 

נגב: האם הצבעת לפי שיקול דעתך?

אלטיט: כן

נגב: מה עמדת מהנדס העיר דוד ירון 

אלטיט: לא הייתה לו החלטה חד משמעית כמו האדריכל.

נגב: האם דיברו איתך על פרוייקטים הועדה?

אלטיט: לא

נגב: : האם הודרכת מראש על ידי דוידי

אלטיט: אני לא מכירה אותו חוץ משלום שלום.

רפופורט: היית אחראית בכמה כובעים. כשאיתמר נכנס הוא התמקד החינוך

אלטיט: זו הייתה המטרה העיקרית שלו.

רפופורט: האם איתמר כינס ישיבות באופן מידי?

אלטיט: תמיד