ההודעה שהופצה בלוח המודעות השבת

האם מישהו זייף את חתימות רבני אשקלון על המודעה שחולקה גם בבתי כנסת?  "ועד רבני אשקלון" הוציא פשקוויל הפותח במילים "באנו בזאת למחות ולזעוק" על מעשה הנבלה והפריצות, אשר מתוכננים להתקיים לראשונה בעיה"ק אשקלון ע"י בני בלייעל  פורקי כל עול של תורה, מוסר ודרך ארץ, מעשים שמטרתם לזהם את עירנו, אשר כלל תושביה ידועים בשמירת המוסרת ובאהבתם את ערכי התורה.

״הרשיעו לעשות זאת בימי "בין המצרים", לימים אשר בהם כל רודפיה השיגוה והם ימי חורבן הבית וחורבן הקדושה והטהרה ולא אחר מאשר בערב ר"ח מנחם אב. וכו...

על החתומים רבני העיר אשקלון...  

בשיחה שערכנו חלק מהחתומים מכחישים ( אלו שהצלחנו להשיג )  שחתמו על המכתב ובמיוחד על סיגנונו.