איילת יקיר טפירו

עורכת המקומון ״קול אשקלון״ תעיד היום מטעם התביעה במשפטו של איתמר שמעוני. מיד יתחיל הדיון ויועבר כאן בישיר.

פרקליטות: מוגש כל החומר שנוגע לעדה. מוגשת הודאה ויש הסכמה עליהם חוץ מהסתייגות אחת. 

עו״ד רפופורט: חלק מהחומר הושחר כל מה שנראה לנו.לא הסכמנו על הכל.

מוגש כתב הרענון של העדה.

עופר שמעוני לא הגיע והשופטת שואלת את איתמר שמעוני מדוע אחיו אינו כאן. שמעוני עונה שעורך דינו אוחיון חשב שאין לו סיבה להגיע.

השופטת לפרקליטות: לגבי היום לא צריכים את נוכחותו של עופר שמעוני אולם לבקש הבהרה מהנאשם.

הפרקליטות דורשת את יציאת התקשורת ןהסנגורים מסכימים. השופטת מחליטה ששמיעת העדות של טפירו תשמע בדלתיים סגורות. בקשה תמוהה של הפרקליטות ועוד יותר של הסנגוריה. מיד תוגש ברשה לשופטת לאפשר פתיחת דלתות. נעדכן.

הוגשה בקשה לפתיחת הדיון אולם השופטת לא קראה לתקשורת בחזרה.