אשקלונט

תוצאות המשאל מראות מנצחים (אבי עייש וריקי שי) כאשר שמעוני וגלאם מאחור. התוצאות מראות דבר חשוב מאוד וזה יום הבחירות, משמע, עייש ושי יוציאו את אנשיהם לקלפיות ביום הזה, הרבה יותר מאשר גלאם ושמעוני. שאר המתמודדים כנראה עדיין בשלב השאננות. אחד שהיה ראש עיר יום קודם לבחירות, אבי עייש, למד שיום הבחירות הוא היום החשוב ביותר בדרך הקשה ולא המריצו את בוחריהם ביום הגורלי. מי שעובד עכשיו קשה ולא יעבוד ביום הבחירות עוד יותר קשה, שישכח מכסא ראש העיר. הנה התוצאות של המשאל, שבו הצביעו 6,267 אנשים.

1. אבי עייש - 27.7%

2. ריקי שי - 24.2%

3. תומר גלאם 19.9%

4. איתמר שמעוני -  18.8%

5. רוני מהצרי - 5.2%

6. יעקב אביטן - 2.5%

7. משה אטיאס - 0.6%

8. איתי סהר - 0.6%

9. ויקטור בן עמי - 0.4%

10. שלמהנ סויסה - 0.1%