pixabay

לפני ההחלטה בגין הגשת כתב אישום, זכאי החשוד, במקרים רבים, לקבל הזדמנות לשימוע בו יוכל עורך דינו (מנשה רון לצורך העניין) לשכנע את התביעה המשטרתית או את הפרקליטות, לפי העניין, להימנע מהגשת כתב האישום.

כיצד ניתן לבטל כתב אישום

ראשית כל, עדיף כמובן לא להגיע למצב בו יוגש כתב אישום. הדרך הטובה לנסות למנוע מצב בו יוגש כתב אישום היא באמצעות התייעצות וליווי של עורך דין פלילי עוד בשלב החקירה ומיד עם קבלת הזימון לחקירה.

setImageBanner('589eea3c-9049-4438-81b9-d57f9caf68ce','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742,'',510,80,false,37984);

אולם, אם לאחר השימוע והבקשה למניעת הגשת כתב אישום, הגוף התובע אינו משתכנע ומחליט להגיש כתב אישום לבית המשפט – החשוד הופך להיות נאשם ומתנהלים נגדו הליכים משפטיים בבית משפט בהם יוחלט האם הוא אשם וככל שהוא אשם מה העונש שיוטל עליו. כדאי לדעת כי גם לאחר ההחלטה על הגשת כתב אישום ואף בעיצומם של ההליכים המשפטיים קיימת אפשרות לביטול כתב אישום.

מדוע מומלץ להתנהל באמצעות עורך דין פלילי לאחר הגשת כתב אישום

לאחר שהחלו הליכים משפטיים נגד האדם שהפך לנאשם, הוא זקוק לייצוג משפטי מקצועי בדיונים בבית המשפט באמצעות עורך דין פלילי מנוסה. תפקידו של עורך הדין הוא לייצג נאמנה את הנאשם ולהגן על זכויותיו. בשלב זה עורך הדין הפלילי יכול לבוא בדברים עם הגוף התובע על מנת להגיע לביטול כתב האישום או למחיקתו. כמו כן, יכול עורך הדין להעלות טענות מתאימות בפני בית המשפט, אשר יחליט על ביטול כתב האישום או מחיקתו.

לכן, קיימת חשיבות רבה לייצוג של עורך דין פלילי בשלבים אלה, על מנת למנוע מצב של הגשת כתב אישום וככל שהוגש כתב אישום - לפעול לביטול כתב האישום או למחיקת כתב האישום.