pixabay

המטרה היא, כמובן, להרוויח כסף לעובדים, למנהלים ולבעלי המניות בחברה. יועץ ארגוני מייעץ איך לארגן את כל המערכת, ולחילופין, מוזמן כאשר יש חריקות בה וכאשר יש תקלות אשר משפיעות על הפעילות השוטפת. ניתן להזמינו לצורך ליווי על בסיס שוטף, או למטרות ספציפיות ולתקופות קצובות.

המלצות

הצורך בייעוץ ארגוני נובע, איפה, מסיבות רבות ובנסיבות מגוונות. גופים עסקיים, חברות וישויות עסקיות אחרות פועלים בתנאי תחרות קשה מול מתחרים. הם חייבים כל העת להיות יעילים מכל הבחינות ובין היתר, בתפעול השוטף. כל ארגון כזה רוצה לצמוח. תפקוד ארגון כזה נסמך בראש וראשונה על החומר האנושי הנמצא בו אבל גם על דרכי הפעילות בו. יועץ ארגוני חיצוני לומד את התנהלות הארגון על כל מחלקותיו ומנסה לגבש המלצת שיובילו בו תהליכי פיתוח וצמיחה. חלק מההמלצות יהיה להשאיר את האנשים הקיימים או חלקם ולהטמיע בהם את השינוי  הנדרש. המלצות אחרות יכולות להיות הבאת אנשים רעננים ואיכותיים חדשים שיבצעו את השינוי. ייעוץ ארגוני מוסר את ההמלצות, ובמקרים רבים, גם מפקח על יישומן. הוא ישים דגש על פיתוח שכבת ההנהלה בתכנית אישית על ידי השתלמויות ומינוי יועצים אישיים. פיתוח מנהלים מובילים ומצוינות ועוד.

setImageBanner('efe158a3-1c2b-4949-9a85-d1ebd5cf14be','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742,'',510,80,false,37984);

יישום בשטח

שכבה נוספת חשובה היא צוותי העבודה המניעים, למעשה, את התהליכים בעסק. כאן יושם דגש על פיתוח צוותים ארגוניים, הנחיית קבוצות עמיתים ועוד. תחום נוסף הוא בניית תהליכים והטמעתם. כאן יושם דגש על בניית צוותי משאבי אנוש והכשרתם. ביצוע סקרים בנושאי אבחון ארגוני ועוד. החלק המעשי מתבצע בבניית סדנאות העשרה בנושאים שונים, ובין היתר, ניהול והנעת עובדים, אינטליגנציה רגשית, ניהול תקשורת בתוך הארגון ואל מחוצה לו, פיתוח מנהיגות שתוביל את העסק, חוסן בניהול ונושאים אחרים. ייעוץ ארגוני מגיע ממקום חיצוני, ולכן, המומחה לכך יכול לראות היטב את התמונה הכללית של התנהלות העסק. מנהלים מוכשרים, ככל שיהיו הפועלים בו באופן שגרתי, אינם יכולים לראות מתוך המערכת את הבעיות הקיימות בבהירות כזאת. לכן, חשיבותו של שירות זה. מה עוד, שמומחים לנושא ארגוני מכירים לעומק עסקים רבים ואת השוק, יכולים להצביע על ליקויים חשובים ולנסות לתקנם. מומלץ להיעזר בשירותי יועץ ארגוני בעל מוניטין.