pixabay

התנאים השונים לקבלת הלוואה:

כדי להשיג הלוואת קרן בערבות המדינה יש צורך לעמוד בתנאים מינימליים שונים. ראשית יהיה עליכם להגיש תכנית עסקית מסודרת ומקצועית, עדיף כזו שנכתבה על ידי גוף מוכר שיסייע לכם לקבל את ההלוואה ויגיש את הבקשה דרכו. מלבד זאת יהיה עליכם לעבוד בתנאים הבאים:

  • שלעסק לא תהיה הלוואת מדינה אחרת פעילה.
  • שחשבון הבנק של העסק אינו מוגבל.
  • שהעסק אינו נמצא בהליך פירוק/כינוס נכסים.
  • שלא מתנהלים נגד העסק הליכי הוצאה לפועל.
  • שהמחזור השנתי של העסק אינו עולה על 100 מיליון שח.
  • שלעסק אין חובות לרשויות המסים.

setImageBanner('aab4bd9a-3e9c-4277-97fe-b6a98314732f','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742);

כיצד עובד התהליך של קבלת ההלוואה?

בשלב הראשון יהיה עליכם להיפגש עם יועץ עסקי לטובת הכנת תכנית עסקית של העסק. ללא תכנית עסקית לא יתייחסו אליכם ברצינות והסיכוי שלכם לקבל את ההלוואה יהיה אפסי. בתכנית העסקית יש הצורך לפרט על העסק, על השוק ומצב המתחרים, על מוצרי ושירותי העסק, להכין תחזיות של הכנסות/הוצאות העסק לאורך השנים ועוד. אפיון של כל הדברים הללו יעזור לכם גם בשלבי ההקמה והתפעול של העסק כך שלא מדובר בבזבוז זמן עבורכם. לבסוף, חברת הייעוץ וגיוס האשראי תשלח את הבקשה שלכם לקרנות המתאימות ואלה יבדקו לעומק את הבקשה שלכם.

במידה והבקשה שלכם תעבור את האישור הראשוני באופן מלא או חלקי (כלומר ימליצו לתת חלק מסכום ההלוואה שביקשתם ולא את כולו) הבקשה תועבר לבנק. בבנק יבצעו בדיקה לחשבונות שלכם וכדאיות במתן ההלוואה וידונו בה בוועידה הנקראת וועידת אשראי. במידה ואלה יאשרו את ההלוואה תוכלו לגשת אל הבנק שאישר לכם את ההלוואה עם האישורים המתאימים ולקבל את המימון שלכם.