עו"ד אפרת חורי הרוש

גישור = חסכון כלכלי

רבים מן הזוגות העומדים בפני גירושין, יוצאים מנקודת הנחה כי על מנת לשמור על זכויותיהם ולחסוך בעלויות, עליהם לנהל מאבק משפטי בערכאות מול בן/בת הזוג. למעשה, ההפך הוא הנכון. פנייה להליך של גישור במסגרתו יגבשו הצדדים הסכם גירושין והימנעות מניהול הליך הגירושין בבית המשפט, יכולה לחסוך לצדדים הרבה כסף. ראשית, חסכון בעלות שכר הטרחה של עורך הדין, מן הטעם כי הליך של גישור, אם יישא פרי, יכול להסתיים תוך זמן קצר, לעומת ניהול הליך הגירושין בערכאות, הכולל דיונים רבים בבית המשפט. שנית, גישור גירושין אינו כרוך בתשלום אגרות כפי שנדרש בעת הגשת תביעה לערכאה משפטית. שלישית, בשל יעילותו של הליך הגישור, בני הזוג אינם נדרשים להיעדר מעבודתם לצורך פגישות רבות עם עורך הדין והגעה לדיונים בבתי המשפט. תחת זאת תקבענה מספר פגישות גישור במועדים הנוחים לצדדים ואם יצלח ההליך, ייחתם הסכם גירושין אשר יובא לאישורו של בית המשפט וכך יסתיים הליך הגירושין.  

חשוב לציין כי הליך הגישור מהווה את האלטרנטיבה הכלכלית הטובה ביותר לניהול הליך הגירושין, כל עוד ישנה נכונות מצד שני בני הזוג להגיע לפשרה. ללא רצון כנה לנהל משא ומתן קשוב והוגן, אין כל טעם בפנייה לגישור ועל בני הזוג לפנות לערכאות משפטיות. מלבד החיסכון הכלכלי שבניהול הגירושין במסגרת הליך של גישור, לבחירה זו ישנם עוד שלושה יתרונות חשובים: קיצור ההליך המשפטי, וודאות משפטית וטובת הילדים.

קיצור ההליך המשפטי

בשל העומס בו שרויה מערכת בתי המשפט, הליך גירושין אשר מתנהל בערכאות משפטיות, אורך זמן רב. בני הזוג נאלצים להמתין חודשים ארוכים למועדי הדיון בכל התביעות המתנהלות ביניהם ועד להכרעתו של בית המשפט בכל סוגיה וסוגיה. מצב זה דורש לא פעם פניות נוספות לבית המשפט לצורך קביעת סעדים זמנים, עד להכרעה בתביעה העיקרית וחמור מכך,  אינו מאפשר לצדדים להמשיך הלאה בחייהם. במקום להביא לסיומו המהיר ככל האפשר של הליך הגירושין, בני הזוג מנהלים מלחמה ארוכה ומתישה, הכרוכה בלא מעט מתחים נפשיים ובעלויות לא מבוטלות.

 

לעומת זאת, במסגרת של גישור, יכול הליך הגירושין להסתיים תוך זמן קצר מאוד, וללא עלויות גבוהות לצדדים, כאמור מעלה.  אורכו של הליך הגישור תלוי במספר הסוגיות העומדות על הפרק, בטיבה של המחלוקת בין הצדדים ובנכונותם להתפשר. כאשר פונים אל מגשר מקצועי ומנוסה לצורך גישור גירושין וכאשר בני הזוג מגיעים אל השולחן כאשר הם נכונים להידברות ניתן לגבש תוך מספר פגישות בודדות הסכם גירושין לשביעות רצון שני הצדדים ולהימנע ממאבק משפטי.

וודאות משפטית

כאשר ענייני הגירושין נדונים בבית המשפט, הצדדים אינם יודעים מה תהיה הכרעתו. כל שידוע להם הוא כי בכל תביעה ותביעה, יהיה צד אחד מנצח וצד אחד מפסיד. אמנם, עורכי הדין המייצגים את בני הזוג יכולים להעריך את סיכויי התביעה, על פי ההלכות המשפטיות הקיימות ומקרים דומים בהם טיפלו בעבר, אך אין כל ערובה לתוצאה המשפטית, התלויה רבות בשיקול דעתו של השופט היושב בדין.  משום כך, בעת ניהול הליך הגירושין בערכאות, בני הזוג נתונים בחוסר וודאות גדול ואמנם, זה מלווה כל הליך משפטי, אך הנו משמעותי הרבה יותר בהליכי גירושין. זאת משום שהסוגיות הנדונות בו הן הרות גורל עבור בני הזוג: משמורת הילדים, דמי המזונות וחלוקת הרכוש.

לעומת זאת, כאשר הליך הגירושין מתנהל במסגרת של גישור, השליטה נמצאת בידי הצדדים והם אינם תלויים בהכרעתו של בית המשפט. בסיועו של המגשר, יתקיים דיון ממוקד ומכבד בין בני הזוג בכל סוגיה העומדת על הפרק. לאחר דין ודברים, יגיעו הצדדים לפשרה מוסכמת בכל ענייני הגירושין ואלו יעוגנו בהסכם גירושין מקיף ומסודר. באופן הזה, כאשר בני הזוג הם אלו המקבלים החלטה בסוגיות השונות, נהנים הם מוודאות משפטית שאינה קיימת בניהול הגירושין במלחמה בבתי המשפט.

טובת הילדים

בנוסף לכל האמור לעיל, ניהול הליך הגירושין באמצעות גישור  משרת את האינטרס החשוב מכל עבור בני הזוג והוא טובת הילדים. משכו של ההליך המשפטי מתקצר משמעותית כאשר בני הזוג פונים לגישור וכך הם יכולים להמשיך הלאה בחייהם ולהתמקד בהסתגלות הילדים לפרידה ולקשיים עמם הם מתמודדים. זאת בשונה ממצב שבו ההורים מנהלים מאבק משפטי ארוך בערכאות, אז אף בלי כוונה לעשות כן, מרבית תשומת לבם נתונה למלחמה בבן הזוג. משכך, הם אינם פנויים רגשית להעניק לילדים את התמיכה לה הם זקוקים בתקופה זו. יתרה מזאת, במסגרת גישור גירושין בני הזוג לומדים לתקשר בצורה טובה ומכבדת זה עם זו על אף משבר הגירושין. באופן הזה, הם מפרקים אט אט את המתחים הקשים שביניהם ומצליחים לקיים מערכת יחסים הורית תקינה.  משכך, פנייה לגישור, תחת ניהול הליך הגירושין בערכאות, משרתת את טובת הילדים ומהווה את האלטרנטיבה הטובה ביותר.

עו"ד אפרת חורי הרוש – דיני משפחה