יחצ

לאילו נתונים זקוק מחשבון משכנתא?

על-מנת לנצל את האופציה של מחשבון משכנתא יש להכין את הנתונים הבאים: גובה ההלוואה המבוקשת לרכישת הנכס, מהו ההחזר החודשי המקסימלי שבו אנחנו יכולים לעמוד (ככל שניתן לחזות את העתיד, כמובן), תקופת ההלוואה המוצעת לנו בכל אפיק ועל-ידי כל בנק, ועוד. מחשבוני משכנתא משקללים למשל את גובה ההלוואה, שיעור הריבית ותקופת המשכנתא ומספקים את ההחזר החודשי כדי שנוכל לדעת אם נוכל לעמוד בו, ועוד אופציה היא להכניס למחשבון המשכנתא את גובה ההחזר החודשי הרצוי מבחינתנו ואת תקופת ההלוואה, ולקבל את הסכום המקסימלי שנוכל לקבל כהלוואה לצורך הקנייה של הנכס. בכל מקרה יש לקחת בחשבון את העובדה שישנם מסלולים שונים למשכנתאות ובהתאם מחשבון משכנתא לכל סוג הלוואה (לא צמודה עם ריבית פריים, לא צמודה עם ריבית קבועה, ריבית קבועה צמודה למדד ועוד).

מסלולי המשכנתאות הפופולריים

כאמור לשם שימוש מושכל באופציה של מחשבון משכנתא והגעה לתמהיל האופטימלי חשוב להבין מהי המהות של כל מסלול, שכן ההחזר על המשכנתא עשוי להשתנות לאורך השנים בהתאם לשינויים בשערי הריבית ובפרמטרים אחרים.

מסלול פופולרי אחד הוא הלוואה לא צמודה עם ריבית הפריים. בפרט פופולרית אופציה זו בתקופות שבהן הפריים נמוך יחסית, ועוד שיקול לטובת הלוואה לא צמודה עם ריבית פריים הוא חשש מפני התפרצות אינפלציונית. מצד שני ישנו סיכון בלתי מבוטל שכן בנק ישראל עלול להגדיל את ריבית הפריים, ובמקרים אלה יזנק מעלה גם ההחזר החודשי. בנוסף כדאי לדעת שבמסלול זה ניתן לבצע פירעון מוקדם ללא עמלה, ואם אתם מאמינים כי בעתיד יהיה לכם סכום כסף גדול כדי לפרוע את יתרת המשכנתא או חלק ממנה - זהו עוד שיקול לטובת מסלול זה.

מסלול פופולרי אחר הוא משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד. במסלול זה אין חשש מפני עליית שיעור הריבית במשק, ובדרך כלל ישנן גם נקודות יציאה מוקדמות ללא עמלות פירעון. כשהריבית נמוכה, כדאי לשלב אפיק זה בתמהיל בשיעור גבוה, אלא אם כן ישנן הערכות לשיעורי אינפלציה גבוהים בעתיד הנראה לעין.