משרד הבריאות

הממשלה תדון הערב באישורן של תקנות לשעת חירום המעגנות את הנחיות משרד הבריאות במטרה ליצור "ריחוק חברתי" כחלק מאסטרטגיית ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש.
מטרת ההוראות הקבועות בתקנות היא צמצום המגעים של האוכלוסייה במדינת ישראל. בהתאם לחוות הדעת המקצועית של משרד הבריאות, לנוכח מאפייני המחלה, צמצום מגעים הוא האמצעי היעיל ביותר העומד כיום בפני המדינה למניעת ההתפשטות המהירה של הנגיף בישראל. השילוב של אי חסינות מוחלטת באוכלוסייה, שיעור הדבקה גבוה ושיעור תמותה גבוה יחסית מחייבים נקיטת האמצעים המוצעים בתקנות. ההגבלות הקבועות בתקנות מצמצמות ככל הניתן מגעים בין אנשים, לצרכים חיוניים בלבד, ובאופן זה מקטינות משמעותית את הסיכוי להדבקה ולהתפשטות נרחבת של המחלה. אמצעי נוסף הקבוע בתקנות הוא קביעת כללי התנהגות במרחב הציבורי, בניסיון למנוע ככל האפשר מגע הדוק בין אנשים, והמשך הדבקה במחלה.
לאור האמור, מוצע לקבוע בתקנות באילו מקרים ניתן לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי:
1. הגעה למקום עבודה וממנו, בכפוף לכך שמקום העבודה יכול לעבוד לפי התקנות שנקבעו לשם כך בנפרד. 2. הצטיידות ורכישה של מזון, תרופות, מוצרים ושירותים בסיסיים או חיוניים אחרים 3. קבלת שירות רפואי. 4. תרומת דם. 5. הפגנה. 6. הליך משפטי. 7. פעילות ספורט יחידנית, למעט במסגרת בני אותו תא משפחתי. 8. יציאה ממקום מגורים לזמן קצר ובקרבת מקום, של יחיד או יחידים בני אותו תא משפחתי השוהים במקום שהיה אחד.

9. יציאה לטקס דתי, ובכלל זה לחתונה או הלוויה וכן יציאה לתפילה של עד 10 אנשים תוך שמירה של מרחק של 2 מטרים אחד מהשני.
10. יציאה לצורך סיוע לאדם אחר שיש לו בעיה רפואית או קושי אחר הדורש תמיכה. 11. יציאה לצורך חיוני אחר.
כן מוצע לקבוע בתקנות כללי התנהגות במרחב הציבורי שמטרתם יצירת "ריחוק חברתי" ומניעת הדבקה מאדם לאדם, ובכלל זה:
שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל הניתן.
נסיעה ברכב פרטי, עד 2 נוסעים באותו הרכב. הוראות אלו לא יחולו על יחידים בני אותו תא משפחתי, או כאשר יש צורך חיוני בנסיעה של מעל ל-2 נוסעים באותו רכב.
בכל הנוגע לנותני שירות, התקנות קובעות כי בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים ומחוצה לו, וכי ניתן לקיים שירות תיקונים חיוניים לבית מגורים.
כי אסורה כל פעילות מסחר, בילוי ופנאי במקומות המפורטים בצו –
קניון וכן מתחם קניות הכולל 10 חנויות ומעלה או שהשטח הכולל של החנויות במתחם עולה על 3000 מ"ר, ולמעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון או מתחם כאמור: לעניין זה, מתחם קניות לא מקורה אשר סך החנויות בו, למעט חנויות שאינן מנויות בפסקה )2( להלן, אינו עולה על 10, יוכל להמשיך בפעילותו.
דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בתי מרחץ, בתי קולנוע, תיאטראות, מוסדות תרבות, פארק שעשועים, לונה פארק, עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקומות לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, מוזיאון, שמורת טבע, גן לאומי, ספרייה, אטרקציות תיירותיות ואתרי מורשת.
1. 2.
3.
כן נקבע 1.
2.
יחד עם זאת, נקבעו מקומות בהם מותרת פעילות מוגבלת בתנאים המפורטים בתקנות: בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון; מקום למכירת מזון, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה; חנות שאינה מהחנויות המפורטות בפסקה )ב()2(.