חברת החשמל

כ- 60 עובדי חברת החשמל, הוכנסו לבידוד לאחר שהסתבר ששניים מעובדי החברה, בינהם עובדים של מחלקה שלמה והשאר מתפללים בבית הכנסת בו מתפלל אחד מהם, שהו במחיצתם. בבית הכנסת ״פאר ישראל״ בשכונת אפרידר בו התפלל אחד מהם בשעת בוקר מוקדת (הנץ), עדיין לא נכנסו חלק המתפללים איתו לבידוד.