המשרד להגנת הסביבה

הערכת מצב נוספת שקיים היום (א') השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, בהשתתפות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט; מנהלי האשכולות והמחוזות ואנשי אגף חירום של המשרד, הוצגה היערכות המשרד להתמודדות עם התפשטות נגיף קורונה בישראל. בדיון, שבוצע באמצעות שיחת וידיאו מקוונת, הוצגה תמונת מצב לאומית ומשרדית והתקיים דיון בפערים מרכזיים ובנושאים לטיפול. במסגרת זו, נבדקה היערכות הגורמים המפוקחים והמשרד, ועמידתם בהוראות משרד הבריאות.

 המשרד פועל בשיתוף פעולה מלא עם כלל משרדי הממשלה ופועל בהתאם להנחיות מהמל"ל ורשות החירום הלאומית.

 בהמשך להנחיות הממשלה, כחלק מצעדי ההתגוננות מפני התפשטות נגיף קורונה החדש, צפויה הפחתה דרמטית בפעילות המשק ובכלל זה של הגופים שעליהם המשרד מפקח.

 המשרד נערך לקיים את הפעילות הנדרשת ואת אספקת השירותים החיוניים בכל שלבי מצב החירום ובכל התרחישים. המשרד מתמקד בשני מאמצים עיקריים: שמירה על בריאות הציבור ושמירה על הרציפות התפקודית של המפעלים החיוניים אשר באחריותו וכן של הגופים המפוקחים.

 במסגרת המאמץ לשמירה על בריאות הציבור, המשרד ממשיך להפעיל באופן מלא את מערך החירום המשרדי המטפל באירועי חירום סביבתיים כגון אירוע חומרים מסוכנים, קרינה, זיהום אוויר, אסבסט וזיהום נחלים.

 באש לשמירת רציפות תפקודית של הגופים המפוקחים, המשרד בוחן את המנגנונים החוקיים והמנהליים הנדרשים לצורך הארכת היתרים, אישורים ותנאים בתחומי הפעילות השונים. בנוסף, המשרד מוודא את כשירותם של המפעלים החיוניים - כגון החברה לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב המשמשת כאתר פסולת החומרים המסוכנים המרכזי בארץ, ומטמנות בפסולת בכל רחבי הארץ. המשרד אף נערך לסיוע לרשויות מקומיות בכל תחומי אחריותו.

 המשרד להגנת הסביבה ימשיך להנחות את הגורמים השונים, לשם שמירה על בריאות הציבור.