יי

עד היום סירב ראש העיר, תומר גלאם, להתראיין אלא העדיף ללמוד מה קורה בתוך העירייה, לה נכנס לפני כחמישה חודשים. קיבל על הראש ועדיין נשאר מאופק. אפשר לומר היום שלא פשוט להפיל אותו לבורות, לא בגלל שהוא אדם ״סחבאק״ של כולם, אלא בגלל שלמד מהר מאוד מה שראשי עיר לא למדו בחמש שנות כהונה. הראיון לא פשוט מבחינתו אבל הרושם שהשאיר בסך הכל חיובי. גם על התקרית החמורה עם הרב יעקב אביטן. הוא דיבר.