חבר המועצה, רמי סופר, נפסל מלשמש כסגן ראש העיר, לאחר שהועדה לניגוד עיניינים שדנה בעניינו בשבוע שעבר, החליטה שהקרבה המשפחתית בינו לבין גיסו מנכ"ל העירייה, חיים סופר, מספיקה כדי לפסול אותו מהתפקיד.

מהעירייה עדיין לא התקבלה תגובה לדיווח הראשוני שלנו. אלה הפרטים הראשוניים שבידינו.