עדכונים ישירים מאולם בית המשפט:

האולם של השופטת הדס מרגולין מלא עד אפס מקום

פרקליטו של איתמר שמעוני. רובינשטיין:

הכספים שהועברו היו לבני משפחתו של שמעוני.
אמרו הכספים שקיבל לא כשרים ויש ראיות שהכל היה לטובת איתמר שמעוני.
אם האמא נתנה לו כסף והבן דוד נתן וזה צריך להמחק מכתב האישום אם אין בזה משהו חריג.

הפרקליטות:
אין לנו מידע מאין הכספים.
השופטת: שהצדדים יגיעו עם הפרקליטות להבנות אחרת נביא את עדי התביעה. העובדות טעונות בדיקה.

פרקליטו של שמעוני מבקש להוציא מכתב האישום את עניין השוחד.
השופטת: מציעה לאדוני אם הוא חושב שבעת הזו ישמור לעצמו את כל טענות הפרקליטות ולא כרגע להתנגד לשלב הזה.
רובישטיין: אני ערוך
להכל. מפנה את השופטת לכתב האישום. הגברת שזימונה מתבקש היא ייצגה נאשם. הטענה המרכזית היא שהעדות שלה צהובה והיא עדות שמיעה. היה משא ומתן והגיעו להסכמים בדבר התשלום. היא עורכת דין שייצגה את אחת משתי המתלוננות ועדותה כל כולו צהוב ונועדה להכפיש את איתמר שמעוני. רשימת העדים הייתה צריכה להיות מצומצמת. אני מתנגד לעדותה.
השופטת: מה נותק במחלוקת שאתם דורשים את הוספת העדה?

הפרקליטות: רוצים להגיש מכתב של העדות ועוד מסמכים. העדה צריכה להעיד כי היא מוכיחה את מה שכתוב בכתב האישום.
לדוגמא: מכתב דרישת תשלום בהטרדה מינית.
רובינשטיין: על פי ההסכמים אין שם עיסוק העבירות מין. על ידי הכנסת מכתב בעבירות מין.
החלטת השופטת: לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, עדיין חלקים מסויימים מוכחשים, אזי לא ניתן לקבל את טענת הסנגור לעניין הסכמי הפיצוי ומקיימת מחלוקת בין הצדדים, אניי מקבלת את הטענה ומתירה את
תיקון כתב האישום והוספת העדה רותם אלוני לכתב האישום.

הפרקליטות: זה תיק על שחיתות ציבורית ואיתמר ניצל את מעמדו לקבלת שוחד.
מאז נבחר וזמן לא רב לאחר מכן החל התיק המונח לפניו.
איתמר הגיש בקשת פיצוי משתי הנדים ואין מחלוקת על עך ששולמו הכספים.
אז מי מימן לאיתמר את הכספים לתשלומי השוחד?
הוא נצל את מעמדו בהתנהלות נפסדת וחמורה זו.
הכספים שימשו אותו למימון הכספים שהועברו לנשים, בעזרת עופר ופונטה.
לא להאמין לטענתו שהוא לא ידע על איסוף הכספים ואנחנו נוכיח בחודשים הקרובים את ידיעתו בנושא.
פונטה ועופר הם הזרוע הארוכה של איתמר לאיסוף הכספים.
יחד השלושה פעלו להביא כספים ממגנזי ודוידי כדי לקדם אינטרסים שלהם בעיר אשקלון.

המשך הפרקליטות מהקריאה עכשיו את ההוכחות לקבלת שוחד:
הנאשם דוידי נתן שוחד של 300 אלך שקלים ואף נתן לעופר סכום של 177 אלף שקלים, כאילו ניתן לעופר שכר על עבודתו. אנחנו נוכיח שעופר קיבל את הכספים שלא כדין. נראה שהסכומים שקיבל עופר מדוידי ניתנו לו כדי לקדם אינטרסים שלו אצל אחיו איתמר.
נראה שדוידי שילם 150 אלך שקלים לעופר עבור עבודה שלא ביצע כלל מאחר ופרוייקט עדיין לא יצא.
דוידי הוריד אתר אינטרנט בהוראת איתמר ונוכיח את זה שדוידי נתן דויד וקיבל היתר בניה לדוידי.
פונטה קיבל ממגנזי כספים עבור איתמר שמעוני.

הפרקליטות: עורך הדין שרון מילר היה מעורב בשוחד הוא נתן כספים לפונטה והניגוד לטענתו של מילר אין מדובר בהלוואה והיא לא הוחזרה עד היום.
פונטה לחץ על מילר לקבל את הכסף בדחיפות ופונטה עשה הסכם כוזב כדי לקבל את הכספים.
איתמר ידע על מקורות הכספים. זו עבירה של הפרת אמונים. שכן יתכן ויקבל החלטות בעניינם של הנ״ל.
איתמר, עופר ופונטה עשו עבירות מושחתות.
נשמע האזנות סתר של הנאשמים איך קיבלו כספים ונשמע עד מדינה איך הועברו כספים ממגנזי לפונטה.

הפרקליטות: העד ינון סרטאו עכשיו מעיד עכשיו.
כמה שילם איתמר יבוא השרותים שקיבל מכם. על פי החשבונית איך שולמה.
מי שילם לך?
העד: לא זוכר מי שילם לי
הפרקליטות: האם איתמר נתן לך את התשלומים.
העד: כן
חקירה נגדית עו״ד רובינשטיין: אתה מעורב בהוצאת החשבוניות. עבור שכר טרחה. ולא זכרת מי נתן לך את הכסף בכל איד מהפעמים.
הפרקליטות: באחד הפעמים אמרת שאתה לא זוכר מי נתן לך כסף באחד הפעמים.
העד: כן

העדה הבאה השופטת בדימוס דינה אפרתי.


הפרקליטות: היה לך קשר לנאשם איתמר שמעוני.
העדה: הייתי המגשרת. פנו אליי מטעם הנאשם עורך דין.
השופטת: לפי המסמכים שיש התיק למה צריכים את העדה? מכוון שהעדה כאן עדותה תשמע.
הפרקליטות: אני מראה לך מכתב מעודד גיל עורך הדין שפנה אלייך.
העדה: כן
הפרקליטות: את מכירה את מכתב הדרישה לפיצוי כספי?
העדה: כן
רובינשטיין: המכתב מיותר
כי הוא לא שייך לעניין.
השופטת: הסכום שהתבקש עומד על 850 אלף שקלים. בגין פגיעה מינית ב - א׳.

השופטת: בהתחשב בעובדה שהנאשם קיבל מכתב דרישה מהעובדת תחתיו. אני מתירה את הגשת הסכם הדרישה לכתב האישום.

אין מחלוקת שהנאשם ידע על מכתב הדרישה.
הפרקליטות מציגה את הסכם הגישור ושואלת את העדה: את מזה את ההסכם וניתן בחודש פברואר 2015.
הטיוטה הראשונה יצאה בדצמבר 2014 ולא חתמתי על הטיוטה. היה מעמד חתימה אחת בלבד.
רובינשטיין: תוכן המכתב של העדה מצביע על התשלומים שיועברו לעובדת.
העדה: הסכום שיועבר בשלושה תשלומים. הסכום הראשון הועבר במזומן על סך 150 אלף שקלים.
הסכום השני הועבר על ידי משה פונטה במזומן, 150 וגם הסכום השלישי בשני צ'קים ובמזומן. אחד של עופר שמעוני.
הפרקליטות: שכרך כמה היה?
1250 שקלים לשעה והיו 9.5 שעות. שערי הועבר למזכירה שלי ובמזומן ולא זוכרת מי הביא אותו.
עוד רובינשטיין: לקח לך זמן להגיע לסיכום. השאלה, מי מסר את נכסף במזומן וענית להערכתי או איתמר שמעוני או קרוב המשפחה משה (פונטה).

העדה נשאלת למה הייתה הסתייגות ולא ידעת מי בעצם הביא את הכסף.

מעבר לקבלת הכסף לא שוחחת עם משה פונטה.
העדה: הייתי בחו״ל ולא ידעתי מי הביא את הכסף.
הפרקליטות: את ראית את פונטה אצלך.
העדה: כן ראיתי אותו.

הסכם בין הפרקליטות ופרקליטו של שמעוני על ויתור על עדותה של העדה האחרונה לדיון זה, דפנה רוזן זינגר
הישיבה תתחדש ביום 03/10 בשעה 09:30.