"חבר המועצה רמי סופר וגיסו מנכל העירייה, חיים סופר אינם יכולים לכהן בתפקידם במקביל״ כך הודיעה הועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים לעיריית אשקלון, בהחלטתה לגבי מינויו של רמי סופר כסגן ראש עיר. הנה הנוסח המלא של תגובת דוברת משרד המשפטים: