מקורביי שמעוני טוענים להתנכלות של מנכ״ל העירייה חיים סופר, לכל אדם שהיה קשור לאיתמר שמעוני.

הכעס בא לידי ביטוי באמירתו של העד במשפטו של ראש העיר לשעבר, איתמר שמעוני, דניאל עימנואל, שסופר וגורמים בעירייה מנסים להביא לפיטוריו מהעירייה. מדובר בהנחיה ומדובר בזה שאני משמש כמנהל מחלקה של השרות לתושב. ״ ״מתנכלים לי״ אומר עמנואל במהלך עדותו.