"אם הנהלת העירייה איננה מוכנה לדון בנושאים אלו כחלק מסדר יומה השגרתי, אנו מבקשים בזאת על פי חוק, לזמן בתוך שבעה ימים ישיבת מועצה בהתאם לסעיף 9 א׳ לתוספת השנייה לפקודת העירייה." כך פנו במכתבף שמונת חברי האופוזיציה לראש העיר, תומר גלאם.

"לאחר מספר נסיונות שנדחו על ידי הנהלת העיר, להעלות על סדר יום מועצת העיר אשקלון נושאים חשובים לאין שיעור, אנו, שמונה חברי אופוזיציה, מכנסים בזאת ישיבת מועצה שלא מן המיניין על מנת לדון בנושאים חשובים אלו ומגישים חתימותינו כנדרש בחוק". אומרים השמונה שהעבירו את המכתב הבוקר.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו