הועדה לניגוד עניינים פסלה את רמי סופר מלכהן בתפקיד סגן ראש העיר בשכר וכך כתבה הועדה בהחלטתה. אי לכך ישאר חיים סופר בתפקידו כמנכ״ל העירייה. 

״לאחר דיון חוזר שקיימה הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור, אחרי שקיבלה עמדות בכתב ואף שמעה בעל-פה את נציגי העירייה ואת מר רמי סופר בעצמו, הגיעה הוועדה למסקנה כי אין מקום לשנות מחוות דעתה המקורית, שלפיה כהונתם במקביל של מר רמי סופר כסגן ראש העירייה בשכר ושל גיסו, מר חיים סופר, כמנכ"ל העירייה, מעלה חשש כבד לניגוד עניינים, אשר לא ניתן לנטרלו באמצעות הימנעות.

תגגובת העירייה: עיריית אשקלון לומדת את חוות הדעת שהתקבלה, ושוקלת כיצד לפעול בעניין.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו