שמעוני במועצת העיר הערב

ראש עיריית אשקלון, איתמר שמעוני, קיבל הערב לפני ישיבת מועצת העיר שבא השתתף, את הבקשה של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לפנות לוועדה להשעיית בכירים להאריך את תוקף ההשעיה של שמעוני עד ה05/03/19.

מחר פוקעת תוקף ההשעיה שהוטלה על שמעוני ובגינה נאלץ לעזוב את כסאו עליו ישב תומר גלאם. בגלל שכחה של הפרקליטות נאלץ היועץ המשפטי לממשלה הערב, להורות על הארכת ההשעיה למרץ 2019. שמעוני רשאי לערער ומכאן יכולה להיות בעיה והנושא יובא להכרעת בית המשפט. גם אם תחליט הועדה על המשך ההשעיה יכול שמעוני להגיש בג״צ על ההחלטה של הועדה ולהתנגד להחלטת היועץ המשפטי לממשלה.

אחת מעורכות הדין המתמחה ברשויות מקומיות אומרת:

19א (ט) לחוק: הושעה ראש רשות מכהונתו לפי סעיף קטן (ה), יחולו הוראות אלה:

(1) המועצה תבחר ממלא מקום לראש הרשות, מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 26, והוא יכהן עד תום תקופת ההשעיה.

מחר זה תום תקופת ההשעייה אלא אם כן, מחר יאריכו.

השעיה בשל כתב אישום והוועדה לבחינת השעיה (תיקון מס' 30) תשע"ד-2013

19א. (א) תמונה ועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בשל הגשת כתבי אישום (בסעיף זה – הוועדה לבחינת השעיה), ואלה חבריה:

(1) שופט בית משפט מחוזי בדימוס, שימנו השר ושר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

(2) משפטן הכשיר לשמש שופט של בית משפט מחוזי, שימנה השר;

(3) ראש רשות מקומית לשעבר, שימנה השר.

מבחינה משפטית היועמ״ש היה צריך לבקש להאריך השעייה לפני חודש. כך היה מספיק זמן להאריך השעייה לשמעוני גם אם היה מתנגד. כעת, יש לשמעוני זכות לטעון ולהתנגד להמשך הארכה - במיוחד אם יש לו טיעונים חזקים לגבי המשפט וכו״.
שמעוני התגובה להשעיה: זה עניין פרוצדורלי של הפרקליטות ולא ימנע ממני להתמודד לקדנציה שניה.״

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו