יח״צ

״תקופת השעיית איתמר שמעוני מכהונת ראש העיר, על ידי הועדה לבחינת השעייה של משרד הפנים שהוקמה על פי חוק, מסתיימת היום 6.3.18.

יש לזכור כי מבחינה משפטית, משמעות הדבר הינה שכל עוד לא הוארכה תקופת ההשעייה, על ידי הועדה הנ"ל, הרי שאיתמר שמעוני חוזר לכהן כראש עיר לכל דבר ועניין.

כך גם, עם תום תקופת ההשעייה בחצות הליל, וכל עוד אין החלטה אחרת של הועדה, הרי שתומר גלאם חוזר להיות חבר מועצה מן המניין בלבד.

יש לזכור כי עם בחירתו של תומר גלאם כממלא מקום זמני , הוא סיים את כהונתו כסגן ראש העיר בשכר.
במקום אפי מור ותומר גלאם נבחרו במועצה סופה ביילין במקום מור, ורמי סופר במקום גלאם.


עם חזרתו של שמעוני לכהונה כראש העיר, וזאת מבלי שיש לו שיקול דעת בעניין, הוא חוזר לכהונה על פי חוק, הרי שהמינויים הנל של סגנים על ידי המועצה עומדים בתוקפם.


השינוי היחיד הינו ששמעוני יכהן כראש העיר שוב, ותומר גלאם כחבר מועצה.

הועדה לבחינת השעייה תתכנס בימים הקרובים ותחליט האם להשעות את שמעוני.


שמעוני יוכל להתנגד להשעייה וכן להגיש בג"צ בטענות מנהליות שונות, שאין זה המקום לפרטן.

ככל שהוא שוב יושעה ( וקיימים סיכויים רבים לכך),
הרי שממלאת המקום הזמנית וראש העיר תהיה הגב' ביילין.
היא תכהן עד לקיום בחירות חוזרות במועצה, שוב פעם לפי סעיף 26 לחוק, וימונה ממלא מקום עד לבחירות בסוף אוקטובר.

נכון היה כי היועץ המשפטי הנכבד לממשלה, היה מגיש בקשה להארכת ההשעייה לפחות חודש מראש, כדי לאפשר לוועדה להתכנס, לשמוע את שמעוני ולתת החלטה.

כעת, נוצר מצב תקדימי ובעייתי מאוד מבחינה ציבורית, וקטיעה של הרצף השלטוני באשקלון״.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו