123rf.com

כאשר מדובר ברכבים חדישים למדי ובעלי ערך גבוה מדובר במאמץ, זמן וטרחה העשויים להשתלם לבעל הרכב, אולם על כבישים בישראל כיום נעות אלפי מכוניות משומשות אשר מסיבות אלו ואחרות ערכן בשוק נמוך במיוחד, עד כדי הותרתם בחניה או על הרחוב מבלי לעשות מאמץ אמתי להיפטר מהם.

חשוב לזכור כי גם במידה והרכב הוא בבחינת בלתי סחיר, אין זה הפתרון הנכון, וכדאי למצוא את הדרך הנכונה והכלכלית ביותר להיפטר מהבעלות על הרכב. רכב העומד לאורך זמן וללא תזוזה, גם אם בחניה מותרת, על גבי הרחוב או בחניון ציבורי, עשוי לקבל התראה ואף דו"חות בשל היותו בבחינת מפגע ומטרד ציבורי. מעבר לזאת חשוב לזכור כי אגרת הרישוי בגין הרכב מוסיפה להיות מוטלת על כתפיו של בעליו, בלי קשר לאופי ומינון השימוש ברכב.

רכבים מסוג זה כדאי ונכון למכור באמצעות קונה רכבים לפירוק. למעשה מדובר בסוחר רכבים, אשר מצא כי במקרים מסוימים סך החלקים וערכם עולה על השלם. סוחר רכבים העוסק בקניית רכבים לפירוק אומד את ערך הרכב לא על פי הפרמטרים הנהוגים בשוק הרכב, כי אם על פי פרמטרים אחרים המעידים על הרווחיות האפשרית בניהן גודל הרכב וכמות הברזל שיוכל להפיק ממנו ואיכות חלקי החילוף וערכם.

מכירת רכב לפירוק אינה מתאימה לרכבים כשירים ואיכותיים אשר ערכם בשוק החופשי נאמד בעשרות אלפי שקלים והרכב מיועד לשרת נוסעים ולתת מענה לעוד שנים ארוכות. יחד עם זאת, מכירת רכב לפירוק תספק מענה מצוין לבעלי רכבים ישנים, רכבים בעלי פגם מהותי ויקר לתיקון או רכבים לאחר תאונה שאיבדו עשרות אחוזים מערכם.

מכירת רכב לפירוק, מלבד התועלת הכלכלית שהיא טומנת בחובה, הן לבעל הרכב והן לסוחר, היא תמיכה מעשית באיכות הסביבה ובקיימות. הרכב יפורק בצורה מבוקרת ומפוקחת במגרש הרכב, על ידי מכונאי מוסמך בשלב הראשון. כל חלקי הרכב הניתנים לשימוש חוזר יפורקו ויועברו למחזור באמצעות מכירתם למוסכים כחלקי חילוף יד שניה. פעולה זו משרתת את ציבור בעלי הרכבים כולו כאשר היא יוצרת שוק חלקי חילוף מיד שניה המפחית את עלויות התיקון במוסכים.

לאחר פירוק החלקים המכניים, פנים הרכב והחלקים המשלימים שלו, לרבות שמשות, מראות ופנסים, גוף הרכב העשוי מברזל יועבר לגריטה. תהליך זה ישיב אותו למצבו הטבעי: ברזל גולמי, ברזל שיימכר לתעשיית הברזל לתהליכי ייצור ושימוש מחדש.

מטבע הדברים בעל הרכב אשר פחות מתעניין בתהליך המלא העובר על הרכב לאחר מכירתו לפירוק, בשלב זה כבר ייהנה מחבילת המזומנים שבידו, הן כמקדמה לרכב חדש ומתקדם יותר והן לכל צורך אחר שיבחר.

חשוב לדעת כי מכירת רכב לפירוק מתאפשרת גם כאשר מדובר ברכב עומד שאינו ניתן להסעה, הן בשל בעיות ופגמים טכניים והן בשל רישיון שאינו בתוקף. במקרה כזה קונה רכבים לפירוק יגיע למקום ובאמצעות שירותי גרירה יעביר את הרכב בצורה בטוחה למגרש הרכב לצורך פירוק, וזאת כמובן לאחר השלמת העסקה עם בעל הרכב ותשלום במזומן עליו.
לפרטים נוספים לחצו:
https://shlomobill.co.il