אשקלונט

כניסתו של הרב, יצחק ברדא לאולמי ״גני הצבי״ סימלה את פתיחתו של ערב מרשים עליו ניצח אחיו של הרב, הזמר, בני ברדא ותזמורתו.  האולם היה עמוס במאות אנשים ונערך סביב שולחנות עמוסים כל טוב. גם השר לשעבר, אלי שי, שהגיע גם השנה וראש העיר, תומר גלאם היה שם כמו עוד עשרות רבנים ומכובדים רבים, בינהם בעלי עסקים מהשורה הראשונה כמו נחום ביתן ויורם בנישתי.  התרומות זרמו בזה אחר זה לטובת מוסדות החינוך של הרב ברדא. הדינר השנתי הסתיים בהצלחה רבה.