מתוך פייסבוק

ביום 18.1.17 נפתחה במחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה, על פי הנחיית פרקליט המדינה, בדיקה מקיפה הנוגעת לאירוע שהתרחש בעת פינוי היישוב אום אל חיראן, במהלכו ביצעו שוטרים ירי לעבר תושב אום אל חיראן, יעקוב אבו אל קיעאן, שנהרג כתוצאה מהירי, ואשר במהלכו נגרם מותו של השוטר ארז שאול לוי וכן נפצע שוטר נוסף, כתוצאה מפגיעת רכב שבו נהג המנוח.

במסגרת זו נבדקה בעיקר השאלה האם הירי באירוע מעורר חשד סביר לביצוע עבירה פלילית. כן נבדקה סוגיית הטיפול הרפואי במנוח עם תום האירוע.

לאחר עיון בחומרי החקירה וממצאי החקירה של מח"ש, החליט פרקליט המדינה לסיים את הבדיקה המקיפה שנערכה בקביעה שאין חשד סביר לביצוע עבירות פליליות מצד השוטרים המעורבים באירוע. בהחלטה צוין בין היתר כי פעולתם של השוטרים, אשר נבעה לכאורה מתחושה של סכנת חיים לסביבתם, תחושה שנבעה מנסיבות האירוע, אינה חורגת ממתחם הסבירות בכל הנוגע להצדקה החוקית לשימוש בנשק.

בצד האמור, החליט פרקליט המדינה להעביר כמה עניינים לידי מפכ"ל המשטרה וראש מחלקת המשמעת במשטרה, אשר ראוי לעמדת פרקליט המדינה לבחון בהיבט הפיקודי או המשמעתי, ואשר אין בכוחם להשפיע על המצב הראייתי בתיק. בכללם של נושאים אלה, הציע פרקליט המדינה לבדוק אם הכוח הוכן כהלכה למשימה המורכבת; אם נפלו ליקויים מקצועיים בהתנהלות השוטרים היורים; אם נפל פגם בטיפול הרפואי במנוח; שינויים מסוימים וחוסר עקביות בגרסאות השוטרים המעורבים ועוד. 

בהחלטה התייחס פרקליט המדינה בין היתר גם לשאלה אחרת שעלתה מחומר הראיות, והיא - האם המנוח פגע בשוטרים באמצעות רכבו במכוון, במסגרת "פיגוע", או שהפגיעה אירעה כאשר למנוח לא הייתה שליטה על הרכב. בעניין זה צוין בהחלטה כי "בחומר שנאסף ישנן אינדיקציות מסוימות, לכאן ולכאן, לגבי נקודה זו. שירות הביטחון הכללי, אשר בין היתר, תחקר את הזירה בשעות הראשונות שלאחר האירוע, החליט שלא להמשיך בחקירת האירוע, תוך שהבהיר, על פי החומר שהיה בפניו באותה עת, כי אין ביכולתו לקבוע אם האירוע האמור היה "פיגוע" אם לאו".

פרקליט המדינה קבע כי לא ניתן להכריע בשאלה זו במידה גבוהה של ודאות אך ממילא הכרעה בשאלה זו אינה נחוצה להכרעה אם לפתוח בחקירה פלילית נגד מי מהמעורבים. זאת מאחר שאף אם הפגיעה אירעה שלא בכוונה, עקב איבוד שליטה של המנוח על רכבו, עדיין, אין חשד סביר לעבירה פלילית מצד מי מהשוטרים, אשר פעלו בתנאים מבצעיים לפי תפיסתם את המציאות באותו רגע. בהתאם לכך, החליט פרקליט המדינה לסיים את הבדיקה בעניין זה. הודעה על כך נמסרה למשפחות.