היום, שני יגיע מפכ״ל המשטרה, רב ניצב רוני אלשיך, למחוז דרום של המשטרה. המפכ״ל יקיים הערכת מצב בהשתתפות סגל הפיקוד של מחוז דרום בראשותו של מפקד המחוז, ניצב מוטי כהן, ויעמוד מקרוב על היערכות לוחמי ושוטרי משטרת ישראל בדרום הארץ לאור אתגרי הביטחון.

במהלך ביקורו, יערוך המפכ"ל תדריך ללוחמי יחידת מתפ״א (מנהלת תיאום פיקוח אכיפה) וסקירה כללית על היערכות משטרת ישראל בכלל הגזרות.