הוותיק ביניהם ד"ר יניב שרר, מומחה בפנימית ומינהל רפואי הצטרף לפני כשלושה חודשים והתמנה כמופקד בעיקר על מערכי האיכות, ניהול סיכונים, הערכות לאקרדיטציה ונושאים שוטפים נוספים.
 
השני ד"ר אליעז מילר, מומחה בפנימית רפואית ומינהל רפואי הוא יופקד בעיקר על פעילות מול חדר ניתוח, מרפאות חוץ והערכות לשעת חירום.