איתמר שמעוני, נכנס היום לתפקידו באופן רשמי. עשרות פעילים ועובדים באו לברך אותו ביומו הראשון בתפקיד. גם חלק מחברי מועצת העיר הגיעו, בלטו בנוכחותם, הרב יצחק ברדא ונציגיו. בלטו בהעדרם רבים מהחברים החדשים במועצה.   [fbphotos id=623481947698353]