ראש העיר, איתמר שמעוני, יביא בפני וועדתהשמותהקרובה הצעה לקרוא את הספריה העירונית של שמו של מנהל אגף החינוך שנפטר לאחרונה, משה ינאי. "בישרתי הבוקר לשרה ינאי, אלמנתו של משה ינאי ז״ל, כי החלטתי להביא לוועדת השמות הקרובה המלצה לקרוא את הספרייה העירונית על שמו. זו דרך ראויה ביותר להנציח את זכרו של האיש שהקדיש את חייו למערכת החינוך באשקלון".