בהופעות בחמשת המוקדים השונים נכחו ראש העיר, איתמר שמעוני, ממלא מקומו תומר גלאם, מנהל המחלקה לנוער, יעקב אטיאס ורכזת תנועות הנוער, דפנה ביטון. ראש העיר ציין בדבריו את החשיבות הרבה בהקניית ערכים של מעורבות חברתית, אהבת המולדת, מסורת יהודית וגיוס לשירות משמעותי, שתנועת בני עקיבא ושאר תנועות  הנוער בעיר מטמיעות בקרב הילדים והנוער.

 

תודה מיוחדת לאנשי המחלקה לנוער בעיריית אשקלון על התמיכה והסיוע לאורך כל הדרך, לרכז הסניפים איתמר טנג'י, לאור חג'ג', לקומונריות, ולכלל הצוותים בסניפים.